Inloggen

Inloggen

22 Jul. 2021

Teamleider Social Work

Organisatieprofiel

Bij wie kom jij werken
Je bent werkzaam in het domein Gezondheid Sport en Welzijn (GSW) van hogeschool Inholland. Met zestien opleidingen en verschillende onderzoeksgroepen op het terrein van zorg en welzijn dragen we tezamen met bedrijven, instellingen en organisaties bij aan een gezonde en inclusieve samenleving. Onze opleidingen en onderzoek worden aangeboden in Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Den Haag en Rotterdam. Bij het domein werken ongeveer 600 medewerkers.

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Voor Hogeschool Inholland Alkmaar zijn wij op zoek naar een:

TEAMLEIDER SOCIAL WORK
(0.8 – 1.0 fte, salarisschaal 12 of 13, afhankelijk van opleiding en ervaring)

Functie omschrijving

Achtergrondinformatie/Introductie functie
Voor het cluster Social Work Noord en Sportkunde zijn wij op zoek naar een nieuwe teamleider voor Social Work locatie Alkmaar. De opleiding Social Work is momenteel volop in ontwikkeling en groeit gestaag. Het aantal studenten neemt toe evenals het aantal nieuwe collega’s dat we hebben mogen verwelkomen.
We zijn daarom op zoek naar een teamleider voor de locatie Alkmaar die verder gaat bouwen aan de opleiding. In deze functie geef je, samen met de andere teamleider Haarlem, leiding aan een team van circa 60 medewerkers die actief zijn binnen de opleiding. In het cluster wordt nauw samengewerkt met het lectoraat Empowerment & Professionalisering en de opleiding Sportkunde Haarlem en het daarbij behorende lectoraat Kracht van Sport. We werken aan gezamenlijke doelen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

In onze bachelor voltijd en flexibele deeltijd Social Work leiden wij professionals op die ‘durven te leren’, flexibel en veerkrachtig zijn. Wat zeer door studenten gewaardeerd wordt is dat “persoonlijk en dichtbij” niet alleen in woorden maar ook in daden zichtbaar is. Ons curriculum is zo ingericht dat het aansluit bij wat er in het werkveld van een sociaal werker wordt gevraagd. In samenspraak met de stakeholders zoals de docenten, studenten en het werkveld wordt dit dan ook regelmatig bijgesteld. Er zijn volop ambitieuze plannen voor de toekomst. Zo zijn wij als team bezig om onderwijsinnovaties vorm te geven leerwerkplaatsen in samenwerking met het lectoraat en waar mogelijk met Sportkunde. Ook zijn we bezig om het onderwijs blended en hybride vorm te geven.

Wat ga je precies doen als nieuwe collega
De rol van teamleider is veelzijdig. Je bent een spin in het web en richt je zowel op resultaten binnen het cluster, van het team, de kwaliteit van het onderwijs als op de communicatie met de student. Je werkt vanuit de kernwaarden persoonlijk en dichtbij en samen met je collega teamleiders zorg je voor een goede teamorganisatie. We werken in het cluster aan gezamenlijke doelen op het gebied van onderwijs en onderzoek waar je als teamleider dus ook nauw samen werkt met onder andere de lector.

Takenpakket:

 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van opleidings- en onderzoeksprogramma’s.
 • Je draagt zorg voor de uitvoering en levert management- en sturingsinformatie aan.
 • Je legt nieuwe contacten en onderhoudt in- en externe contacten, Je brengt gesprekspartners samen en faciliteert en ondersteunt. Je hebt overleg met de werkveldcommissie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie en onderwijslogistiek van een onderwijsteam.
 • Je voert gestructureerd werkoverleg en (interne) communicatie gericht op kwaliteitsverbetering.
 • Je zorgt voor het optimaal functioneren van het team en een optimale samenstelling i.r.t. doelstelling.
 • Je zorgt voor het selecteren, aansturen, coachen, motiveren, belonen en ontwikkelen van medewerkers.
 • Je zorgt voor verdere professionalisering van team en individuele medewerkers; stimuleren van eigenaarschap van ieder lid van het team.
 • Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en behoeften in het cluster op gebied van kennis, kwaliteit en processen.
 • Je vertaalt verbeteracties voor en naar het team / cluster en bewaakt de realisatie van beoogde verbeteringen .
 • Je zet uitkomsten van studentenevaluaties, audits en accreditaties om in een verbeterprogramma.
 • Je zorgt voor operationele aansturing en coördinatie van onderwijs- en onderzoeksuitvoering en daarbinnen werk je nauw samen met je collega teamleiders en de lector van het lectoraat empowerment en professionalisering: jullie delen de inzet van docentonderzoekers in het onderwijs en onderzoek.
 • Je draagt zorg voor uitvoering van overige (beleids-)producten, diensten en processen en bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk en procesmatig afstemmen van de werkzaamheden.
 • Je coördineert en bewaakt de onderwijscyclus in relatie tot de andere cycli van de hogeschool en ontwikkelt deze verder.

Functie eisen

 • Je beschikt over een afgeronde masteropleiding.
 • Daarnaast heb je aantoonbare affiniteit met Social Work.
 • Je hebt relevante management ervaring in het (hoger) onderwijs. Ervaring met het zelf doceren is een pré.
 • Je kunt goed overweg met Microsoft Office en bent in staat om nieuwe ICT-systemen jezelf snel eigen te maken.
 • Je beschikt over goede leidinggevende competenties; Je bent sterk in de communicatie met je medewerkers, kunt goed luisteren, begeleiden en coachen, en bent in staat om zowel feedback te geven als te ontvangen.
 • Je beschikt over goede samenwerkingsvaardigheden en een hoge mate van organisatiesensitiviteit. Je bent in staat om overstijgend te denken, mensen met elkaar te verbinden en ze samen te laten werken aan het bereiken van de doelstellingen.
 • Je bent resultaatgericht en accuraat, in staat om het overzicht te bewaren in stressvolle situaties en denkt vanuit het belang van de opleiding.
 • Je beschikt over goede planning en organisatievaardigheden. Je gaat hierbij uit van de kwaliteiten van de medewerker en weet ze in te zetten op hun kracht.
 • Je bent flexibel en kunt jezelf goed aanpassen aan een veranderende werkomgeving met gevarieerde verantwoordelijkheden.

Jouw meerwaarde
Jij bent een verbinder die in staat is om te schakelen op meerdere niveaus in de organisatie. De belangen van de opleiding, je medewerkers en de studenten stel je hierbij centraal. Jij zorgt ervoor dat de planning en organisatie van de opleiding Social Work goed op orde is en bent als ambassadeur aan de opleiding verbonden. Je geeft leiding door zelf het goede voorbeeld te geven en stelt je medewerkers in staat om hun werkzaamheden optimaal uit te voeren. Hierbij stimuleer je ze om zelf eigenaarschap te nemen en stuur je bij waar nodig. Samen met de collega-teamleider Haarlem en de clustermanager zet je de koers uit van de opleiding en draag je bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Inholland is voor iedereen. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. We streven naar een team dat een weerspiegeling is van onze studentenpopulatie en maatschappij.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van 12 maanden. Afhankelijk van de situatie is een hernieuwd contract mogelijk.
 • Een salaris van minimaal €5.703,32 (schaal 12) en maximaal €6202,13 bruto per maand, (schaal 13), bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
 • Een werkweek van 36-40 uur per week.
 • Een goed te bereiken werkplek in Alkmaar en Haarlem. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband en een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s en studenten bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.
Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 15 juni via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.inholland.nl/.

Locatie

Alkmaar
Rikkert de Nooij

Medewerkers

Rikkert de Nooij