Inloggen

Inloggen

22 May. 2023

Senior-adviseur huisvesting en facilitaire zaken

De Groep

De Cedergroep bestaat uit 6 scholen in en rond Amsterdam. De Cederscholen willen naast het bieden van goed en eigentijds onderwijs als groep een bijdrage leveren aan de samenleving door het bieden van waardenvol onderwijs en het opleiden van wereldburgers met een open mind, die mogen zijn wie ze zijn, respectvol met elkaar omgaan en openstaan voor de ander en de wereld om hen heen.
De te benoemen senior-adviseur huisvesting en facilitaire zaken maakt deel uit van het gemeenschappelijke bestuursbureau. Dit Cederbureau is de uitvalsbasis van de nieuwe collega.
Naast aantoonbare kennis van huisvesting en facilitaire zaken zal, binnen deze structuur, de aan te trekken senior-adviseur een échte teamspeler moeten zijn, die oog heeft voor de ondersteuning van de Cederscholen en de Cedergroep als geheel.
De senior-adviseur zal geregeld samen met de collega’s in de Cederscholen en/of externe relaties werkzaamheden coördineren, en hij/zij is adviseur van het College van Rectoren en de individuele scholen. Hij/zij legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Voor Ceder zijn wij op zoek naar een:

SENIOR-ADVISEUR HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN
(Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte in schaal 12 cao VO, met mogelijke uitloop naar schaal 13)

Een ervaren senior-adviseur huisvesting en facilitaire zaken voor de Cedergroep: 6 scholen voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium in Amsterdam, Amstelveen en De Ronde Venen, alle met een eigen identiteit. Samen staan zij voor kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs én een grote betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij.

Een senior-adviseur met veel kennis en ervaring in het vakgebied en strategisch sterk.
Soepel en met passie van betekenis willen zijn voor een dynamische onderwijsorganisatie.

Functie omschrijving

De Cedergroep is op zoek naar een ervaren senior-adviseur die bijdraagt aan de meerjarige beleidsontwikkeling van huisvesting, en onderhoud, tactisch en strategisch invulling geeft aan deze functie binnen Ceder, projecten ondersteunt en uitvoert, waaronder ook aanbestedingen, en dienstverlenend kan zijn aan de scholen.

De rol in de organisatie
De senior-adviseur huisvesting en facilitaire zaken ontwikkelt kortdurende én meerjarige integrale plannen en adviezen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan.
Overleg voert hij/zij met de gebruikers over huidige en toekomstige behoeften met betrekking tot huisvesting, inrichting en inventaris en stemt de behoeften af op technische en budgettaire mogelijkheden. Ervaring met onderwijs heeft de voorkeur.
Hij/zij onderhandelt met aannemers en onderhoudsbedrijven en doet voorstellen aan het College van Bestuur en schoolleiding.
Hij/zij neemt voorts deel aan uitvoeringsteams, al of niet samen met externe adviseurs, en bewaakt mede de uitvoering van projecten.
Een jaarlijks onderhoudsplan is een van de taken, afgeleid van het meerjarenonderhoudsplan (MOP). De senior-adviseur huisvesting en facilitaire zaken draagt, na goedkeuring door het College van Bestuur, zorg voor de uitvoering ervan.
Hij/zij begeleidt inkoopprocedures en adviseert het College van Bestuur over het opstellen en hanteren van inkoopbeleid binnen de Cedergroep;
Hij/zij geeft uitvoering aan contractbeheer binnen de Cedergroep en draagt zorg voor de uitvoering van een inkoopkalender.

Functie-eisen en competenties

De adviseur

 • beschikt tenminste over een HBO+ werk- en denkniveau;
 • is een toegankelijk en bevlogen collega die het belang van de scholen en de organisatie ten allen tijde centraal stelt en die zich met begrip en empathie kan verplaatsen in de groepen en personen met wie hij/zij in gesprek is;
 • is een teamspeler, waarbij hij/zij stuurt op resultaat en kwaliteit;
 • is een netwerker, zowel intern als extern;
 • kan zelfstandig uitvoering geven aan de verschillende werkzaamheden, en is in staat zijn/haar weg te vinden binnen de organisatie.

De deskundige

 • is in staat om vanuit een solide basis nieuwe en innovatieve stappen te zetten, waarbij hij/zij verantwoorde keuzes maakt;
 • heeft kennis van en inzicht in de laatste landelijke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken – bij voorkeur in het onderwijs;
 • is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten;
 • kan goed omgaan met de verschillen tussen de scholen en de diverse behoeftes die dit met zich meebrengt;
 • is in staat vanuit gezag en met overtuigingskracht zaken voor elkaar te krijgen.

De sparringpartner

 • heeft een duidelijke visie op en - bij voorkeur - ervaring met onderwijs en maakt strategische keuzes in het belang van de Cedergroep en met aandacht voor de diversiteit van de scholen;
 • is een netwerker en kan vaardig manoeuvreren in een complexe omgeving.

De organisator

 • is in staat structuur te bieden en toont daadkracht bij het vormgeven van (strategische) keuzes voor de organisatie;
 • heeft inzicht in/kennis van systemen op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken en is in staat nieuwe systemen te implementeren en draagvlak te creëren.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte in schaal 12 conform de cao voor het voortgezet onderwijs met een mogelijke uitloop naar schaal 13.

Aanvullende informatie

Planning

 • Week van 12 juni: voorselectiegesprekken.
 • Maandag 19 juni: eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie.
 • Donderdag 22 juni: tweede gespreksronde met de benoemingsadviescommissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 5178 2380 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 19 juni 2023 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website opdrachtgever: https://cedergroep.nl/.

Locatie

Amsterdam
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter