Inloggen

Inloggen

24 Jan. 2023

Senior-adviseur HR Cedergroep

De Groep

De Cedergroep bestaat uit 6 scholen in en rond Amsterdam. De Cederscholen willen naast het bieden van goed en eigentijds onderwijs als collectief een bijdrage leveren aan de samenleving door het bieden van waardevol onderwijs en het opleiden van wereldburgers met een open mind, die mogen zijn wie ze zijn, respectvol met elkaar omgaan en openstaan voor de ander en de wereld om hen heen.
De te benoemen HR-adviseur maakt deel uit van het gemeenschappelijke bestuursbureau. Dit Ceder bureau is de uitvalsbasis van de HR-adviseur.
Naast aantoonbare kennis van zaken zal, binnen deze structuur, de aan te trekken HR-adviseur een échte teamspeler moeten zijn, die oog heeft voor de ondersteuning van de Cederscholen en de Cedergroep als geheel.
De HR-adviseur coördineert de werkzaamheden van het HR-team, is adviseur van het College van Rectoren en legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Voor Ceder zijn wij op zoek naar een:

SENIOR HR-ADVISEUR
(Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 12 cao VO met mogelijke uitloop naar schaal 13)

Een HR-adviseur voor de Cedergroep: vijf scholen voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Amsterdam, Amstelveen en De Ronde Venen, alle met een eigen identiteit en die staan voor kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs én een grote betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij.

Een HR-adviseur met veel kennis en ervaring in het vakgebied en strategisch sterk.
Soepel en met passie wat willen betekenen voor een dynamische onderwijsorganisatie.

Functie omschrijving

De Cedergroep is op zoek naar een HR-adviseur die bijdraagt aan de HR-beleidsontwikkeling, tactisch en strategisch invulling geeft aan de HR-functie binnen Ceder, en dienstverlenend kan zijn aan de scholen.

De rol in de organisatie
De HR-adviseur is een collega van een team van vier HR-adviseurs en adviseur van de zes schoolleiders. De adviseurs zijn deels actief op de scholen. Op termijn kan een leidinggevende rol aan de orde zijn.
De HR-adviseur is tevens beleidsadviseur personeel voor de gehele organisatie en onderdeel van het Cederbureau. Op de verschillende terreinen van de HR-onderdelen zal beleid verder ontwikkeld moeten worden.
Beleid wat voor een deel staat en voor een deel nog ontwikkeld moet worden. Het uitrollen van dit beleid zal onderdeel van de werkzaamheden zijn.
De HR-adviseur maakt deel uit van het stafoverleg van het Cederbureau en draagt bij aan de verdere ontwikkeling daarvan.

Functie eisen

De adviseur
 • beschikt tenminste over een HBO werk- en denkniveau.
 • is een toegankelijk en bevlogen collega die het belang van de scholen en de organisatie te allen tijde centraal stelt en die zich met begrip en empathie kan verplaatsen in de groepen en personen met wie hij/zij in gesprek is;
 • is een teamspeler, waarbij hij/zij stuurt op resultaat en kwaliteit;
 • is een netwerker, zowel intern als extern.
De deskundige
 • is in staat om vanuit een solide basis nieuwe en innovatieve stappen te zetten, waarbij hij/zij verantwoorde keuzes maakt;
 • heeft kennis van en inzicht in de laatste landelijke ontwikkelingen op het gebied van HR binnen het onderwijs, zoals professionalisering, aantrekkelijk werkgeverschap, preventie ziekteverzuim, inzet Arbodienst;
 • is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten;
 • is in staat, vanuit gezag en met overtuigingskracht zaken voor elkaar te krijgen.
De sparringpartner
 • heeft een duidelijke visie op en - bij voorkeur - ervaring met onderwijs en maakt strategische keuzes in het belang van de Cedergroep en met aandacht voor de diversiteit van de scholen;
 • is een netwerker en kan vaardig manoeuvreren in een complexe omgeving;
 • is sparringpartner bij ingewikkelde personeelsdossiers.
De organisator
 • is in staat structuur te bieden en toont daadkracht bij het vormgeven van (strategische) keuzes voor de organisatie;
 • heeft inzicht in/kennis van HR systemen en is in staat nieuwe systemen te implementeren en draagvlak te creëren.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 12 conform de cao voor het voortgezet onderwijs met een mogelijke uitloop naar schaal 13.

Aanvullende informatie

Planning:

 • 14 februari: voorselectiegesprekken.
 • week van 20 februari: eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie.
 • week van 20 februari: tweede gespreksronde met de benoemingsadviescommissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 5178 2380 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website opdrachtgever

Locatie

Amsterdam
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter