Inloggen

Inloggen

25 Mar. 2022

Rector Vrije School Den Haag VO

Organisatieprofiel

De school
De Vrije School Den Haag is de oudste vrijeschool in Nederland. De school staat voor eigentijds vrijeschoolonderwijs binnen een lange en rijke traditie.
Het betrokken team werkt samen met de leerlingen in een prettige en veilige sfeer aan een optimale vorming en ontwikkeling van de leerlingen.
Het curriculum staat garant voor een ruim en hoogwaardig aanbod. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het hoge niveau van de creatieve en kunstzinnige vakken en in het periodeonderwijs, waarin veel ruimte is voor verbreding, verdieping en persoonsvorming.
De school heeft het predicaat “goed” gekregen van de inspectie voor de wijze waarop de school vorm geeft aan het vrijeschoolonderwijs.

De organisatie
De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN), samen met het Rudolf Steiner College in Rotterdam, het Marecollege in Leiden, De Vrije School Den Haag-primair onderwijs en een internationale afdeling-PO (International Waldorf School The Hague). De bestuurder vormt het bevoegd gezag van de stichting. De vijf scholen werken met behoud van het eigen karakter in toenemende mate samen op het gebied van onderwijs (kwaliteit), bedrijfsvoering, personeelsbeleid en ICT.
De rector heeft de eindverantwoordelijkheid voor de VO-school en rapporteert aan de bestuurder. Hij/zij geeft leiding aan het managementteam, dat bestaat uit de rector, de conrector, de coördinator onderwijs en vier teamleiders.
De rector is lid van het bovenschoolse directieteam voor het VO, dat geleid wordt door de bestuurder. Separaat is er een managementteam bestaande uit de schoolleider PO, rector VO en de bestuurder i.v.m. de afstemming van De Vrije School Den Haag.
PO en VO zijn verbonden en hebben soms gezamenlijke activiteiten. In de praktijk zijn het twee scholen met elk een apart gebouw, team en schoolleiding.
De school bestaat uit een middenbouw (klas 7 en 8) en een bovenbouw (klas 9 en hoger) en kent de afdelingen mavo, havo en vwo en een praktische mavo stroom. De school is kleinschalig (ca. 650 leerlingen) en heeft een regionale functie, ouders en leerlingen kiezen heel bewust voor vrijeschoolonderwijs.

Voor De Vrije School Den Haag VO zijn wij op zoek naar een:

RECTOR
(m/v 0,8- 1,0 fte)

Functie omschrijving

Wij zoeken een ervaren schoolleider met gezag die inspirerend leiding geeft aan de verdere ontwikkeling van de school en dat doet vanuit een open en zelfkritische houding in dialoog met medewerkers, leerlingen en ouders.
Hij/zij heeft goed zicht op de kernprocessen van het onderwijs en de verantwoordelijkheden en taken van de personeelsleden.
De rector is een verbindende persoonlijkheid die in staat is op de juiste momenten daadkrachtig en doelgericht op te treden. Hij/zij is een ambassadeur voor de school in haar maatschappelijke omgeving.

Functie eisen

Opleiding

 • Bij voorkeur een academische opleiding en een lesbevoegdheid.

Kennis en ervaring

 • Ruime leidinggevende ervaring in het (voortgezet) onderwijs.
 • Verbondenheid/affiniteit met het vrijeschoolonderwijs.
 • Kennis en ervaring met personeelsbeleid en financieel beleid.
 • Leservaring gewenst.

Gedragscriteria en vaardigheden
De Rector:

 • Inspireert en stimuleert het lerarencollege tot een eigentijdse invulling van het vrijeschoolonderwijs en de verbetering van de kwaliteit ervan.
 • Is in staat vanuit een heldere visie en een lange termijn strategie te werken en hierin koersvast te zijn.
 • Is besluitvaardig en daadkrachtig: is empathisch en stelt duidelijke grenzen waar nodig.
 • Is in staat een professionele organisatiecultuur waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen trefwoorden zijn, te bevorderen.
 • Heeft een coachende en resultaatgerichte stijl van leiderschap en schept hiermee een klimaat waarin medewerkers worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen en hun kwaliteiten in te zetten voor de school.
 • Heeft een open en integere stijl van communiceren op alle niveaus, zowel intern als extern, maakt goed contact met leerlingen.
 • Is in staat relevante netwerken op te bouwen en te onderhouden en is een ambassadeur voor de school in haar maatschappelijke omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een aanstelling van 0,8 à 1,0 fte. Salariëring is afhankelijk van ervaring en expertise, conform schaal 14 CAO-VO. Op de aanstelling is de CAO-VO van toepassing.

Aanvullende informatie

Arno Janssen van De Roo Management & Advies begeleidt de procedure.
Voor meer informatie over de school, raadpleeg https://vo.devrijeschooldenhaag.nl.
Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Arno Janssen, ajanssen@deroo.nl of 06 26 34 83 34.

Indien u wilt reageren, dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV uiterlijk maandag 18 april via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Belangrijke data:
Voordracht kandidaten: woensdag 20 april
Eerste ronde selectiegesprekken: dinsdag 10 mei
Tweede ronde selectiegesprekken: maandag 16 mei

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Locatie

Den Haag
Arno Janssen

Medewerkers

Arno Janssen