Inloggen

Inloggen

23 Dec. 2022

Rector Hyperion Lyceum

Functieomschrijving

Voor het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) zoeken wij voor het Hyperion Lyceum een krachtige en verbindende:

RECTOR
(1.0 fte, salarisschaal 14)

Wat ga je doen?
Het Hyperion Lyceum is een eigentijdse school met een innoverend vwo- (atheneum+ en gymnasium) profiel en een informeel pedagogisch klimaat. Het Hyperion Lyceum heeft een mooie groei doorgemaakt de afgelopen jaren. Dit vraagt nu om een rector die, naast innovatie, oog heeft voor de bedrijfsvoering en borging om de ontwikkeling te bestendigen. Iemand die de principes van een lerende organisatie kan toepassen en de professionele cultuur verder vorm kan geven.

Als rector ben je integraal eindverantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van de school. Je geeft op een inspirerende manier leiding aan de school in al z’n aspecten. Met jouw krachtige uitstraling en sterke persoonlijkheid weet je zowel binnen als buiten de school mensen te enthousiasmeren. Je hebt een verbindende en betrokken manier van leidinggeven en daarmee weet je een fijne sfeer en een positief werk- en leerklimaat te creëren, wat zorgt voor een grote tevredenheid en betrokkenheid van alle stakeholders. Je zet duidelijke lijnen uit om kwalitatief goed onderwijs te realiseren. Dit doe je uiteraard in nauwe samenwerking met het team, de teamleiders en de buitenwereld.

De rector legt verantwoording af aan de directie van het VOvA en is lid van het Management Team (MT) van het VOvA. Je bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van de koers van het VOvA in alle aspecten. Vanuit de meerjarenstrategie is een aanzet gemaakt tot het creëren van een netwerkorganisatie. De nieuwe missie en visie van het VOvA beweegt de scholen naar een gezamenlijke cultuur en manier van werken. Als MT lid speel jij daarin een grote rol.

In dit krachtenveld zoeken wij een verbindende persoonlijkheid. Een sterke, inspirerende rector die onderwijskundig leiding geeft aan de school en sturing geeft aan de ontwikkeling van het huidige pedagogisch didactisch klimaat. Een persoon die coachend leiding geeft en ruimte biedt voor gespreid leiderschap. Het zorgdragen voor zorgvuldige besluitvorming met passende betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen (personeel, ouders en leerlingen) is daarbij essentieel.
De nieuwe rector weet een goede balans te vinden tussen borging van de kwaliteit van onderwijs enerzijds en innovatie en ondernemingszin anderzijds.

Wat vragen wij van jou?

  • Je hebt meerjarige ervaring in een leidinggevende rol binnen een VO-school.
  • Je hebt een onderwijsbevoegdheid
  • Je kunt de schoolvisie op eigentijds vwo-onderwijs uitdragen en onderschrijven.
  • Je hebt aantoonbare ervaring op gebied van kwaliteitszorg en bedrijfsvoering en kunt aangeven hoe je dit vorm wilt geven binnen de school.
  • Je creëert draagvlak en cohesie, werkt graag in teamverband en geeft mede vorm aan gespreid leiderschap.
  • Je bent open, benaderbaar en zichtbaar in de school en bent betrokken bij de medewerkers
  • Je bent daarnaast resultaatgericht en toont lef
  • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en bent in staat kansen te creëren voor de school in de Amsterdamse context.

Wat bieden wij?

Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving waar we aandacht besteden aan onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat je je talent blijft ontwikkelen en kunt werken aan je eigen professionalisering.

Over het Hyperion Lyceum

Het Hyperion Lyceum is een innovatieve school voor atheneum + en gymnasium. In beide afdelingen ligt de nadruk op het ontwikkelen van een academisch denk- en werkniveau.
Wij leiden onze leerlingen op tot kritische en empathische denkers en doeners met een actieve maatschappelijke betrokkenheid. Ons motto is Samen Durven Leren. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school. Daarom hebben we een informele schoolcultuur waarin medewerkers, leerlingen en ouders veel contact met elkaar onderhouden. De stem van de leerling is bij ons een belangrijke factor.

Het Hyperion Lyceum is gehuisvest in een nieuw schoolgebouw met studielabs, klaslokalen, individuele werkplekken, een auditorium en een glijbaan.

Het Hyperion Lyceum is onderdeel van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Het VOvA heeft een volledig voortgezet onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot en met voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op 7 schoollocaties in Amsterdam en telt in totaal ruim 3250 leerlingen. Het Hyperion Lyceum heeft ongeveer 850 leerlingen.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Désirée Simons, partner van De Roo, telefoon 06 29575898 of mail dsimons@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 3 februari via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.hyperionlyceum.nl/.

Locatie

Amsterdam
Desiree Simons

Medewerkers

Désirée Simons