Inloggen

Inloggen

27 Sep. 2021

Onderwijsmanager (crossmediale) communicatie

Organisatieprofiel

De opleiding Communicatie maakt onderdeel uit van het domein Creative Business. De opleiding bestaat uit een bachelor communicatie en een associate degree crossmediale communicatie (COM) en wordt verzorgd op drie locaties, te weten Diemen, Den Haag en Rotterdam. Het domein Creative Business bestaat - naast de opleiding Communicatie - uit de opleidingen Creative Bussines, Business Innovation, Facility Management, Tourism Management, Leisure Management en het Conservatorium Haarlem. Daarnaast heeft het domein een eigen onderzoeksgroep waarin onderzoekers werken aan ontwerpgericht onderzoek in het werkveld van de creatieve professional.

De creatieve industrie en de wereld eromheen veranderen razendsnel. Voor professionals komt het aan op persoonlijk leiderschap en een open blik, flexibiliteit en wendbaarheid. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend oplossingen creëren, testen, durven en doen. Altijd met het streven naar maximale kwaliteit. Dat vraagt om een pionier, een vakmens met persoonlijk leiderschap, die zich kwetsbaar opstelt, niet bang is te falen, kritisch is en open staat om goed te luisteren, kijken, voelen en dan te improviseren. Lef wordt hierin gewaardeerd en we bieden volop ondersteuning om te professionaliseren. Dat is leren door te durven.

Wil je meer weten over de organisatie? Klik hier

Voor het domein Creative Business van Hogeschool Inholland zijn wij voor de locaties Den Haag, Rotterdam en Diemen op zoek naar een onderwijsmanager (crossmediale) communicatie (manager onderzoek en onderwijs).

ONDERWIJSMANAGER (CROSSMEDIALE) COMMUNICATIE
(0.8–1.0 fte, schaal 13/14, afhankelijk van opleiding en ervaring)

Een innovatief onderwijskundig leider die het nieuwe onderwijsconcept, passend bij het werkveld van creative business, verder helpt te realiseren.

Het managementteam van het domein heeft de weg ingeslagen om opleidings(domein)-overstijgend te werken. De beroepsproducten van onze studenten vragen om een interdisciplinaire aanpak. Het managementteam heeft onlangs besloten in transitie te gaan, waarbij het mogelijk moet zijn dat een manager andere/meerdere opleidingen aanstuurt en thema’s domeinbreed kan aansturen. Projectmatig werken is daarbij een must. We doen dat stapsgewijs. De huidige managementfuncties zijn daarmee voortdurend in verandering. De komende jaren ligt de nadruk er dan ook op, om met collega managers om de opleidingen Communicatie te verbinden met onderwijs en onderzoek dwars over in- en externe opleidingen heen.

Functie omschrijving

Als manager van de HBO Bachelor Communicatie en de AD Crossmediale communicatie draag je binnen de gestelde kaders bij aan het formuleren van de Inholland- en Domein strategie. Je bent integraal verantwoordelijk voor de opleidingen en vanuit je kennis van het onderwijs voor de borging van de kwaliteit. Je maakt het de teamleiders en docententeams mogelijk optimaal te kunnen presteren, je bent faciliterend en hebt een focus op het vergroten van het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers. Daarnaast weet je als inspirerend leider mensgerichtheid te combineren met resultaatgerichtheid. Thema's als het tonen van eigenaarschap, het nakomen van afspraken en collegiaal samenwerken zijn hierbij essentieel.

 • Je geeft direct leiding aan twee teamleiders en indirect aan de docententeams met totaal ca. 40 docenten, verdeeld over de locaties Den Haag, Rotterdam en Diemen. Dit betekent dat je op alle drie de locaties werkzaam bent.
 • Je stimuleert en faciliteert leren en ontwikkelen van de medewerkers en draagt zorg voor een kwalitatief goede uitvoering van het HRM beleid en benoemt teamleiders voor de opleiding.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid en de kwaliteit van de opleiding, waaronder: rendementsbeleid, studententevredenheid en accreditatie.
 • Je hebt een expliciete visie op de verdere integratie van onderwijs en onderzoek.
 • Je fungeert als boegbeeld van de opleidingen, initieert en onderhoudt relaties met het werkveld, geeft vorm aan (nationale en internationale) samenwerkingsverbanden met de externe omgeving en hebt netwerkcontacten in de creatieve industrie.
 • Je legt verantwoording af aan de domeindirecteur en maakt onderdeel uit van het managementteam.
 • Je hebt regelmatig overleg met collega managers over het domeinbeleid. De samenwerking in dat team is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van het domein.
 • Je bent in staat op een van de thema’s en/of portefeuilles van het domein een trekkende en sturende kracht te zijn en weet leiding te geven aan de projecten die door meerdere opleidingen worden uitgevoerd.

Functie eisen Onderwijsmanager (crossmediale) communicatie

Kennis en ervaring:

 • Je hebt een afgeronde WO Master in Creative Business, media, ondernemerschap, onderwijskunde en/of entertainment of daaraan gerelateerd.
 • Je hebt 5-10 jaar onderwijservaring als leidinggevende in een relevant beroepenveld/werkdomein.
 • Je hebt ervaring met het richting geven aan opleidingen waar verandering in het werkveld een constante is.
 • Je hebt ervaring met het vormgeven van een opleidingsvisie en een concreet beeld hoe de student van de toekomst in dat werkveld zijn sporen gaat verdienen.
 • Je bent uitstekend in staat om de digitale omgeving te benutten.
 • Je beschikt over een duidelijke visie op zowel het onderwijskundige/didactische, als het pedagogisch proces.
 • Je hebt ervaring met onderwijsontwikkeling en je staat open voor onderwijsvernieuwing.

Gedragscriteria en vaardigheden:

 • Je hebt vaardigheden in het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk en in het fungeren als gesprekspartner voor het werkveld.
 • Je bent in staat om de regisserende rol te pakken bij het bouwen aan een solide team en gezonde opleiding.
 • Je bent een onderwijskundig leider die vorm kan geven aan onderwijsprocessen, met de vaardigheid om verbindingen te leggen, veranderingen te realiseren en professionals aan te sturen.
 • Je bent innovatief ingesteld en je hebt de executiekracht om tot resultaat te komen.
 • Je bent een verbinder en iemand die de samenwerking zoekt binnen het domein en daarbuiten.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en een maximum inschaling € 6.813,59 (bij fulltime dienstverband), schaal 14 volgens de salaristabellen van de cao-hbo.
Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.
Het betreft een aanstelling in een tijdelijk dienstverband voor de periode van één jaar. De functie maakt onderdeel uit van de vaste formatie.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Je motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.inholland.nl/.

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.

Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Locatie

Den Haag, Rotterdam en Diemen
Rikkert de Nooij

Medewerkers

Rikkert de Nooij