Inloggen

Inloggen

22 Jul. 2021

Directeur Teylingen College Duinzigt

Organisatieprofiel

Teylingen College Duinzigt – een school met alleen mavo en havo-onderbouw – is een van de scholen binnen de Stichting Fioretti Teylingen.
Het is een school met als oorsprong een bijzondere (katholieke) signatuur, waar alle leerlingen welkom zijn.

Teylingen College Duinzigt biedt onderwijs aan circa 550 leerlingen. Een kleine school met een bevlogen team, dat zich 100 procent inzet voor goed onderwijs en een prettige sfeer.
Het motto is dan ook: voor een stevige basis met heel veel extra’s. Een warm schoolklimaat, dat zich kenmerkt door geborgenheid, gezelligheid en veiligheid is bij de realisering van de onderwijskundige opdracht een voorwaarde.
Aan het ontwikkelen van de emotionele intelligentie van de leerlingen hechten wij eveneens veel waarde.

Op Teylingen College Duinzigt wordt in alle leerjaren gewerkt volgens de IVO-werkwijze. IVO staat voor ‘individualiserend voortgezet onderwijs’ en gaat terug op de ideeën van Kees Boeke, een onderwijsvernieuwer uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Hoewel de werkwijze in de loop van de jaren regelmatig is aangepast, blijft Boeke’s uitgangspunt nog altijd actueel en waardevol: iedere leerling is uniek. Uniek in kwaliteiten en persoonlijkheid, maar ook uniek in leren. De IVO-werkwijze biedt leerlingen de mogelijkheid om extra tijd te besteden aan de onderdelen die zij lastig vinden. Dat kan in de vorm van extra individuele uitleg (i-uren) en in de vorm van extra toetsing (herkansingen).

Op dit moment zijn twee zaken in ontwikkeling:
a. Komend schooljaar wordt gestart met de zogenaamde Groeiklas.
b. Tevens zal een aanvraag worden gedaan, waardoor een volledige havo aangeboden kan worden vanaf 2023.

U maakt deel uit van het directieteam van de stichting Fioretti Teylingen. In dit team weet u goed Teylingen College Duinzigt te vertegenwoordigen. De directeuren hebben allen een boven schoolse taak, van de directeur Teylingen College Duinzigt wordt dit ook verwacht.

Teylingen College Duinzigt is, in verband met pensionering van de huidige directeur, met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een directeur die integrale verantwoordelijkheid draagt voor de school.

DIRECTEUR
(0,8 - 1,0 fte, functieniveau schaal 14)

Onze directeur vormt samen met de adjunct-directeur de directie van Teylingen College Duinzigt. Hij/zij is integraal verantwoordelijk voor de school en is lid van de directieraad van Fioretti Teylingen. De directeur levert een wezenlijke bijdrage aan de activiteiten van de directieraad en legt verantwoording af aan de voorzitter College van Bestuur van Stichting Fioretti Teylingen.

Functie omschrijving

Taken en verantwoordelijkheden

 • Wij zoeken iemand die zich aangesproken voelt tot het type onderwijs zoals ontwikkeld op Teylingen College Duinzigt.
 • Actuele ontwikkelingen binnen de school vragen om een directeur die over ruime ervaring beschikt met verandermanagement.
 • De van nature cyclisch werkende persoon die wij zoeken weet te inspireren en heeft een coachende leiderschapsstijl.

Functie eisen

Opleiding

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en een relevante onderwijsbevoegdheid.
 • Een afgeronde schoolleidersopleiding of deze te volgen is een pre.

Kennis en ervaring

 • Affiniteit met mavo/havo onderwijs.
 • Affiniteit met leerlingondersteuning.
 • Ervaring in een leidinggevende functie.
 • Ervaring met het aansturen van onderwijsontwikkelingen.
 • Relevante kennis op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, ICT en wet- en regelgeving.

Gedragscriteria en vaardigheden

Uit gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Bindend vermogen:
  • U bent mensgericht, betrokken en enthousiast. Wederzijds respect en vertrouwen is het uitgangspunt van uw handelen. U herkent de kwaliteiten in mensen en bent in staat hen te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie.
   Dankzij deze verbinding weet u noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen te realiseren.
 • Onderwijskundig leiderschap:
  • U bent in staat vanuit een inspirerende onderwijskundige visie draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen te creëren, een koers uit te zetten en deze koers vast te houden. U genereert ideeën in uw omgeving en weet die te benutten. Tevens weet u de nieuwe ideeën vorm te geven en kent u ook de kunst van verandermanagement.
 • Communicatieve vaardigheden:
  • U communiceert duidelijk en kunt goed luisteren. U bent zichtbaar en toegankelijk voor zowel personeel als leerlingen. U bent in staat communicatie en overleg te structureren. U kunt de organisatie zowel binnen Stichting Fioretti Teylingen als extern vertegenwoordigen.
 • Organiserend vermogen:
  • U vertaalt visie in concrete plannen en ziet toe op de uitvoering hiervan. U neemt initiatieven en u bent besluitvaardig. U overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten. U neemt initiatieven en u bent besluitvaardig. U overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in principe een fulltime aanstelling en de salariëring vindt plaats volgens de CAO VO, Schaal 14.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, fpolter@deroo.nl; telefoon 06 – 51 78 23 80 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 mei 2021 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Andere belangrijke data:

 • 27 mei 1e ronde bac (ochtend)
 • 31 mei 2e ronde bac (middag)

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: https://www.teylingen-college.nl/dui/

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Oegstgeest
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter