Inloggen

Inloggen

25 Aug. 2022

Directeur Skills vmbo

Organisatieprofiel

SVOK:
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is een veelzijdige onderwijsorganisatie in Midden- en Noord-Kennemerland die voor elke leerling in de regio onderwijs biedt dat uitgaat van kansen met perspectief op een betere, duurzame wereld. Dit doen we in verbinding met onze regionale partners, vanuit een wederzijds vertrouwen in elkaar en met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Daarbij zijn we vooruitstrevend in ons denken en handelen.

SVOK is een veelzijdige onderwijsorganisatie in Midden- en Noord-Kennemerland voor alle leerlingen van Velsen tot aan Egmond. Wij voelen ons verantwoordelijk voor dit gebied met ruim 120.000 inwoners voor het verzorgen van een compleet voortgezet onderwijsaanbod, van praktijkonderwijs tot aan gymnasium. Wij bieden onze leerlingen alle kansen om bij onze scholen het beste uit zichzelf te halen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met elkaar en met onze regionale partners: basisscholen, bedrijfsleven, culturele instellingen, hulpverlening, gemeenten en vervolgonderwijs.

Deze samenwerking willen wij in de komende vier jaar intensiveren om voor zowel onze leerlingen, onze medewerkers, onze partners in het onderwijs als onze partners in het bedrijfsleven, kansen te creëren. Wij geloven in de kracht van de regionale verbinding. Als scholen onderling én als gezamenlijke scholen naar onze partners binnen onderwijs en de regio.

SKILLS vmbo:
Het Skills vmbo Heemskerk is een school voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met ongeveer 600 leerlingen. Deze school is de school voor leerlingen die op basis- en kaderniveau praktisch willen worden opgeleid in de richting van Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, ICT, Media en Vormgeving en uniek in de regio: Horeca, Bakkerij & Recreatie. De ca. 600 leerlingen volgen uitdagend onderwijs in een innovatieve leeromgeving, zoals het nieuw ontwikkelde Techlab.
Het brede scala aan keuzevakkenvakken vergroot de aantrekkelijkheid van het onderwijsaanbod.

Het Skills vmbo biedt ook ISK-onderwijs aan, op dit moment vindt daar vanwege de instroom van nieuwkomers een behoorlijke ontwikkeling plaats.

Visie
Doen staat bij ons centraal. Niet zonder te denken. Wij geloven dat een individuele, unieke benadering de beste manier is om vaardigheden te ontwikkelen. We zijn loyaal en doen het samen. We zijn vindingrijk in het maken van keuzes, ontwikkelen leerlingen en maken ze klaar voor hun toekomst. Wij leiden vakmensen op.

Kernwaarden:
Uniek – Wij zijn een unieke school. Een mengelmoes van unieke mensen. Je mag er zijn. We willen een fijne plek zijn voor medewerkers en leerlingen.
Vindingrijk – We zijn vindingrijk in het vinden van oplossingen. We doen er alles aan om te zorgen dat het uiteindelijk toch lukt.
Loyaal – We zijn loyaal naar elkaar, de omgeving en ons vak. We zijn collegiaal en geven waardering. We spreken elkaar aan en spreken dingen uit.
Ontwikkeling – We gaan voor groei. Voor onszelf, de leerlingen en de school. We houden elkaar scherp en gaan innovaties niet uit de weg.

Het Skills vmbo valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK).
De school werkt intensief samen met de twee aanpalende scholen Forta (Praktijkgericht onderwijs) en Dalí (mavo/havo). Drie scholen met een eigen identiteit maar met een gedeeld en gevoeld belang op samenwerking.
Van de directeur wordt verwacht dat hij zichtbaar en krachtig is, zowel voor de school zelf als voor de buitenwereld. De externe oriëntaties is gericht op het gebied van Sterk Techniek Onderwijs, gemeente, samenwerkingsverband en zorg.
De laatste jaren heeft de school een stevige ondersteuningsstructuur ontwikkeld, leerlingen worden goed gevolgd en zijn in beeld waar nodig.

De school biedt ook ISK-onderwijs aan, op dit moment vindt daar een behoorlijke groei plaats.
SKILLS vmbo wordt geleid door een directeur en 3 teamleiders met 4 leerjaar coördinatoren en valt onder het bevoegd gezag van SVOK.

Profiel Directeur:

Voor Skills vmbo zijn wij per 1 januari 2023 op zoek naar een:

DIRECTEUR
(1,0 fte, directieschaal 14, cao VO)

Een ervaren, verbindend en communicatief sterk leider die op een daadkrachtige manier leiding kan geven aan de onderwijskundige en pedagogische ontwikkeling van de school.
Een directeur die staat voor de school en daar trots op is.

Functie omschrijving

Taken en verantwoordelijkheden
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van een professionele cultuur en een gezamenlijke en gedragen visie op onderwijsontwikkeling
 • Legt de verbinding met het managementteam en de medezeggenschapsraad en neemt hen mee in de onderwijskundige en pedagogische ontwikkeling van de school
 • Het betrekken van de leerlingenraad en ouderraad bij de ontwikkelingen in de school is van belang
 • Zorgt voor positieve zichtbaarheid in de omgeving
 • Omarmt de ingezette koers en zet deze voort
 • Is gericht op samenwerking met andere onderwijsinstellingen (PO, MBO), het bedrijfsleven, gemeentes en maatschappelijke organisaties
 • Houdt financieel overzicht
 • Maakt deel uit van de bestuurlijke tafel van de Stichting en neemt actief deel aan het vormgeven van het gezamenlijk beleid

Functie eisen

Opleiding

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Een afgeronde managementopleiding is een pré

Kennis en ervaring

 • Gedegen kennis van de ontwikkelingen binnen het beroepsgericht onderwijs
 • Leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een onderwijsorganisatie
 • Vaardig in het onderhouden en opbouwen van relaties met externe partijen
 • Bekendheid met het specifieke karakter van het voedingsgebied van de school of ervaring in een soortgelijke regio

Gedragscriteria en vaardigheden

 • Een open, toegankelijke en transparante houding
 • Beschikken over natuurlijk gezag en een charismatische uitstraling
 • Iemand die autonoom durft te handelen en in staat is boven de partijen te staan
 • Iemand die een norm en eisen durft te stellen
 • Verbindend vermogen en zichtbaar in de organisatie
 • Enthousiasmerend en motiverend vermogen
 • Complimenteren en aanspreken
 • Zichtbaar en krachtig is, zowel voor de school zelf als voor de omgeving ( externe organisaties op het gebied van Sterk Techniek Onderwijs, gemeente, samenwerkingsverband en zorg).

Competenties
Organisatie sensitiviteit

De directeur is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s. Hij/zij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling in de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten.
Hij/zij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften. De directeur zorgt voor eenheid en waakt voor een eilanden cultuur.

Onderwijskundig leiderschap
Vanuit de gedegen basis die er al ligt maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat de directeur het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Communicatieve vaardigheden
De directeur is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie op schrift en mondeling. Hij/zij vertegenwoordigt extern de school, behartigt de belangen en behoudt en verstevigt de samenwerking met regionale partners, zoals het bedrijfsleven en heeft een warme persoonlijke stijl van communiceren.

Resultaatgericht
De directeur houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan. Hij/zij kan de bestaande ideeën op een passende manier door ontwikkelen en kan de initiatievencultuur binnen de school in een passend tempo en op gefundeerde wijze tot uiting laten komen.
De directeur zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald. Hij/zij bereikt resultaten en voert projecten uit.

Reflectief vermogen en samenwerken
De directeur zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op. Hij/zij durft zich binnen de stichting en binnen de eigen school kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Innovatief
Ziet kansen en mogelijkheden voor vernieuwing en past vernieuwingen toe in zijn/haar werk.

Netwerken
Heeft het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden en zo te komen tot een netwerk dat kan bijdragen aan het realiseren van organisatie doelen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gewaardeerd in directieschaal 14 conform CAO-VO.
Omvang van de functie is 1,0 Fte.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op 19 september 2022
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op 26 september 2022 om 14:00 uur
 • De tweede gespreksronde is gepland op 29 september 2022 om 9:00 uur
 • Het betreft een aanstelling per 1 januari 2023

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 51782380 of fpolter@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 16 september via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.skillsvmbo.nl
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Locatie

Heemskerk
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter