Inloggen

Inloggen

10 Mar. 2022

Directeur Onderwijs

Organisatieprofiel

Wolfsbos is een openbare school met een regiofunctie in een stedelijke omgeving voor isk/praktijkonderwijs/vmbo bk/mavo/havo/vwo in Hoogeveen. De school heeft ongeveer 1400 leerlingen.
De organisatiemissie luidt:
“Als school willen we bijdragen aan jouw ontwikkeling tot een persoon die:
 • zelfstandig overwogen keuzes kan maken en hier ook voor staat;
 • interesse heeft voor actuele ontwikkelingen in de samenleving;
 • niet alleen goed om zichzelf denkt maar ook oog heeft voor anderen.”

De slogan van de school is: “Wij zien jou”.

De leerlingen zijn verdeeld over verschillende gebouwen. De band tussen docenten en leerlingen is persoonlijk.

Op een aantal gebieden onderscheidt de school zich:
 • Zo zijn de praktijkschool en het vmbo bk Dalton scholen en voor praktijkonderwijs is dat uniek in Nederland.
 • Op de mavo, de havo en het vwo zijn flexuren ingevoerd.
 • Verder willen we starten met het ICT Lyceum op de mavo, havo.
 • Wolfsbos heeft ook een ISK-afdeling, die volwaardig meedraait met alle projecten binnen de school en verder krijgen leerlingen een programma, dat vooral is gericht op het aanleren van de Nederlandse taal.


Voor Wolfsbos zijn wij op zoek naar een:

DIRECTEUR ONDERWIJS
(Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 14 cao VO)

Een enthousiast en bevlogen leidinggevende met een groot onderwijshart, die consequent en daadkrachtig leiding kan geven en die samen met medewerkers de koers van de school verder uitwerkt

Functie omschrijving

RSG Wolfsbos is op zoek naar een directeur met lef en een onderwijsvisie en kennis van het voortgezet onderwijs in de volle breedte is onontbeerlijk.

Uw rol in de organisatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de schoolleiding van RSG Wolfsbos. De Directeur Onderwijs draagt integraal zorg voor het onderwijs op financieel, formatief en personeelsgebied. Hij geeft leiding aan de teamleiders, inclusief de ISK. Hij/zij legt verantwoording af aan de directeur bestuurder.
Besluiten worden genomen binnen de kaders van het managementstatuut van RSG Wolfsbos. De directeur vormt met zijn/haar teamleiders het onderwijs MT. Hij/zij is daarvan voorzitter. Daarnaast neemt hij/zij met alle teamleiders deel aan het overleg schoolleiding, bestaande uit de directeur-bestuurder, de directeur onderwijs, de teamleiders en de drie stafhoofden.

Functie eisen

De directeur
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
De verbinder
 • is een toegankelijk en bevlogen leidinggevende die het belang van leerlingen te allen tijde centraal stelt en die zich met begrip en empathie kan verplaatsen in de groepen met wie hij/zij in gesprek is;
 • is een teamspeler en een verbinder, waarbij hij/zij stuurt op resultaat en kwaliteit en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie probeert te leggen.

De onderwijskundig leider

 • is in staat om vanuit de solide basis nieuwe en innovatieve onderwijskundige stappen te zetten, waarbij hij/zij verantwoorde keuzes maakt;
 • heeft kennis van en inzicht in de laatste landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zoals Dalton onderwijs, ICT in het onderwijs, ondersteuning.
 • is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten.

De directeur

 • heeft een duidelijke visie op en bij voorkeur ervaring met onderwijs en maakt strategische keuzes in het belang van Wolfsbos;
 • is in staat zorg te dragen voor een sterke positionering van de school en heeft affiniteit met de regio;
 • is een netwerker en kan vaardig manoeuvreren in een complexe omgeving;
 • is rolvast en leeft procedures en afspraken na.

De organisator

 • is in staat structuur te bieden, is organisatorisch sterk en toont daadkracht bij het vormgeven van (strategische) keuzes voor de organisatie;
 • heeft inzicht in / kennis van bedrijfsvoering en kan financiële processen aansturen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 14 conform de cao voor het voortgezet onderwijs.

Aanvullende informatie

Planning:
 • week 10 januari : voorselectiegesprekken.
 • Week 17 januari : eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie.
 • Week 24 januari : tweede gespreksronde met de benoemingsadviescommissie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 5178 2380 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 januari 2022 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website opdrachtgever https://www.wolfsbos.nl/home

Locatie

Hoogeveen
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter