Inloggen

Inloggen

14 Apr. 2022

Directeur Montessorischool

Organisatieprofiel

Midden in Castricum staat de Montessorischool, een school met een lange montessoritraditie. De keuze van ouders voor deze school is heel bewust en komt voort uit het specifieke montessorionderwijs. Niet zelden hebben ouders van de kinderen zelf op de Montessorischool gezeten.

Leer mij het zelf te doen is de kern van het montessorionderwijs en dit is goed terug te zien in het werken binnen de school. Vanuit deze montessorigedachte is ook de leeromgeving vormgegeven.
De kinderen krijgen les in onder-, midden- en bovenbouw lokalen waar zij werken in heterogene groepen. In het gebouw is een centrale plek waar leerlingen kunnen werken buiten de setting van de groep.
Het plein rond de school is ingericht als een ‘natuurspeeltuin’ en staat in open verbinding met de openbare ruimte rond de school. De kinderen kunnen hier ontdekkend spelen, wat terugkomt binnen de lessen in de groepen.
De kinderen krijgen de ruimte om te leren en te ontdekken zoals bedoeld binnen de visie van het montessorionderwijs, waarbij ontwikkeling en innovatie van het onderwijs een belangrijk speerpunt is.

De ouders zijn tevreden over de begeleiding en het onderwijs op de school wat ook blijkt uit de groei van de school van de laatste jaren. Dit is mede tot stand gekomen door de actieve rol van de ouders bij onder andere de communicatiecommissie. De school heeft op dit moment zo’n 140 leerlingen en de ambitie is om de school de komende jaren verder te laten groeien.

Het onderwijskundig gedreven, enthousiaste en stabiele team werkt met veel plezier op de school. De collega’s werken op een professionele manier samen, waarbij de input van iedereen telt.
Het behouden van de positieve sfeer en de continue aandacht voor het onderwijs en de ontwikkelingen die plaatsvinden is een uitdaging waar de school voor staat.

Voor deze kwalitatieve montessorischool zijn wij op zoek naar een leidinggevende

DIRECTEUR MONTESSORISCHOOL
(0,8 fte, inschaling is D12)

Functie omschrijving

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de uitvoering van het beleid. Dit betreft huisvesting, personeel, financiën, kwaliteitszorg en de organisatie.
Je werkt vanuit een professionele houding en verlangt dit ook van de ander. Je bent in staat om binnen de benodigde sturing, de professionele ruimte te waarborgen.
Je werkt op een cyclische manier, waarbij innovatie en borging dicht bij elkaar liggen. Bij deze manier van werken betrek je het team waardoor iedereen zich verantwoordelijk blijft voelen voor de ontwikkeling van de school.

Werken met mensen doe je van nature met plezier. Je staat tussen ouders, kinderen en het team en weet de mensen op een inspirerende manier aan je te binden. Je bent samen met het team het gezicht van de school en van daaruit maak je de verbinding tussen het team, de ouders en de kinderen.

Op de beleidsterreinen word je ondersteund door het bestuurskantoor van de ISOB. Je maakt deel uit van het directieoverleg dat maandelijks bijeenkomt en behartigt daarin het belang van de ISOB in het algemeen en de school in het bijzonder. Tevens neem je op basis van je expertise deel aan werkgroepen binnen de ISOB.
Kortom; de nieuwe directeur van de Montessorischool werkt vanuit vertrouwen aan een kwalitatieve school waarbij de directeur de kracht vanuit het team scherp weet in te zetten.

De uitdagingen voor de nieuwe directeur:

 • De school door-ontwikkelen vanuit de gedachte van het montessorionderwijs;
 • Het voortdurend blijven ontwikkelen en innoveren van het onderwijs;
 • Leiding geven aan een lerende organisatie, waar iedereen bij betrokken is;
 • De goede sfeer weten te behouden en uit te bouwen;
 • De groeiambitie van de school waar weten te maken.

Functie eisen

Onze ideale kandidaat:
 • Werkt en denkt op HBO+ niveau;
 • Wil voor ouders toegankelijk en zichtbaar zijn en weet dit te realiseren;
 • Beschikt over een open karakter, is positief ingesteld en stelt zich empathisch op. Anderzijds treedt hij of zij zo nodig daadkrachtig op;
 • Houdt medewerkers scherp, inspireert hen en zet hen in hun kracht;
 • Is innovatief ingesteld;
 • Toont leiderschap, heeft visie en weet dit uit te dragen zonder hierbij de professionele ruimte van de teamleden te beperken;
 • Zoekt de samenwerking met het team en zet het team c.q. teamleden in hun kracht;
 • Doet wat hij of zij zegt, is duidelijk en neemt besluiten waar nodig; dit doet hij of zij door met aandacht voor alle betrokkenen het besluitvormingsproces goed te organiseren;
 • Werkt vanuit de gedachte van het traditioneel vernieuwend onderwijs of heeft ten minste affiniteit met montessorionderwijs;
 • Wil zich voor langere tijd aan de school binden.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming gaat in op 1 augustus 2022. Salariëring en rechtspositie zijn conform de lopende CAO-PO.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Jaspers, Partner van De Roo, telefoon 06 51164098 of kantoor 088-5522999.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 27 maart 2022 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.obsdemontessori.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Castricum
Theo Jaspers

Medewerkers

Theo Jaspers