Inloggen

Inloggen

1 May. 2023

Directeur Koorschool Haarlem

Vacature

Het Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo met bijbehorende basisschool Koorschool Haarlem zoekt een bevlogen directeur. Je geeft leiding aan een kleine basisschool (groep 5-8) met basisonderwijs- en muziekdocenten en aan een muziekinstituut met meerdere koren. Je kan zeer goed organiseren, hebt ervaring met bedrijfsvoering en bent een verbinder.

Organisatieprofiel
Koorschool Haarlem is een school waar muziek in zit. Het is een unieke basisschool voor groep 5 tot en met 8, opgericht en beheerd door het Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. De circa 70 leerlingen krijgen onder schooltijd naast het reguliere basisonderwijs elke dag muziekles, met als focus het zingen in de koren van het Muziekinstituut. Deze koren – bestaande uit (oud-)leerlingen – zingen regelmatig in de kathedraal en daarnaast op podia in binnen- en buitenland. Het Muziekinstituut heeft een Rooms-Katholieke identiteit, waarbij iedereen welkom is.

Een klein en betrokken team van basisonderwijs- en muziekdocenten verzorgt in nauwe samenwerking het onderwijs. Een deel van de kinderen krijgt les in combinatieklassen. De sfeer in de school is open en informeel en de ouders zijn betrokken. Het historische gebouw is prettig en ligt centraal in Haarlem. De Koorschool is een basisschool waar ruimte is voor de eigenheid van kinderen en waar veel aandacht wordt besteed aan de individuele leerling.

Naast gedegen basisonderwijs wil het Muziekinstituut de leerlingen van de Koorschool een hoogwaardige opleiding tot koorzanger bieden en met de koren muziek maken op hoog niveau. Voor een deel van de kinderen vormt de Koorschool een opmaat voor een verdere carrière in de muziek. De muziek heeft daarnaast een belangrijke pedagogische en sociale functie: het bevordert de motivatie, het leervermogen en de samenwerkingsvaardigheden van de kinderen. Het samen muziek maken geeft een uniek gevoel van verbondenheid, wat tot gevolg heeft dat veel leerlingen na de Koorschool blijven zingen in de koren of op andere manieren bij het Muziekinstituut betrokken blijven.

Het Muziekinstituut heeft een rijke geschiedenis en speelt sinds 1946 een belangrijke rol in de ontwikkeling van muziekonderwijs en koorzang in Nederland. Kijk op www.koorschoolhaarlem.nl voor meer informatie over de Koorschool en het Muziekinstituut, met onder meer een mooie documentaire.

Functie omschrijving

De directeur (vooralsnog D11) geeft integraal leiding aan het Muziekinstituut en de daartoe behorende Koorschool. Koorschool Haarlem is een ‘éénpitter’. Dat betekent kleinschaligheid en een informele cultuur, maar ook veel diverse taken en een grote mate van verantwoordelijkheid voor de directeur. Bovendien is het onderwijsprogramma door de combinatie van regulier onderwijs en muzieklessen (circa 200 uur per jaar) en de gemengde klassen uitdagend. De directeur is in staat managementtaken zelfstandig uit te voeren, kan zeer goed organiseren en heeft een persoonlijke stijl die ruimte geeft aan de professionaliteit van (muziek)docenten.

De directeur wordt bijgestaan door een adjunct-directeur en een betrokken bestuur. Het bestuur bestaat uit ouders van leerlingen, deskundigen op het terrein van onderwijs, muziek en openbaar bestuur en een vertegenwoordiger van de kathedraal. Het bestuur bepaalt nu, in samenwerking met de directeur, het langetermijnbeleid. In overleg met de (nieuwe) directeur wil het bestuur de mogelijkheid onderzoeken van een nieuwe organisatiestructuur met een directeur-bestuurder (D12), waarbij het bestuur een meer toezichthoudende rol krijgt.

De directeur begrijpt de meerwaarde en de uitdagingen van de combinatie van regulier- en muziekonderwijs en heeft de visie, bevlogenheid en kunde om de hoge ambities op beide gebieden te helpen verwezenlijken. De directeur heeft oog voor de wensen en belangen van de vele betrokkenen bij de Koorschool en het Muziekinstituut, waaronder de kinderen, koorleden, docenten, ouders en de kathedraal. Dit betekent dat de directeur zichtbaar is, goed luistert en prettig in de omgang is, maar ook duidelijke kaders schept, helder communiceert en zorgt voor een goede samenwerking tussen betrokkenen.

Ten slotte is de directeur gesprekspartner binnen onderwijs-gremia en voor diverse culturele en kerkelijke instellingen. De directeur heeft daarbij de taak om de traditie van de Koorschool en het Muziekinstituut op een ondernemende manier te vertalen naar klinkende resultaten in de maatschappij van nu.

Functie eisen

De directeur:

 • werkt en denkt op HBO+ niveau;
 • heeft ervaring met de integrale bedrijfsvoering van een organisatie;
 • heeft ervaring in het primair onderwijs en is bereid incidenteel bij te springen in de klassen;
 • heeft bij voorkeur ervaring in het muziekonderwijs;
 • is een liefhebber van (koor)muziek en ziet het belang van muzikale vorming;
 • is ondernemend en gedreven de ambities van de Koorschool en het Muziekinstituut te verwezenlijken;
 • heeft ervaring met leidinggeven aan (muziek)docenten, uitgaande van hun professionaliteit;
 • kan goed luisteren en rekening houden met uiteenlopende wensen en belangen van diverse betrokkenen en instanties;
 • kan een verbindende rol spelen tussen betrokkenen en zorgen voor een goede samenwerking tussen professionals;
 • kan duidelijke kaders scheppen en is besluitvaardig;
 • kan uitstekend organiseren en helder communiceren;
 • is zichtbaar en benaderbaar voor betrokkenen;
 • houdt medewerkers scherp en inspireert hen;
 • heeft netwerkvaardigheden voor contacten met externe partijen;
 • respecteert en waardeert de Rooms-Katholieke identiteit van de Koorschool en het Muziekinstituut en is in staat deze te bevorderen en uit te dragen;
 • wil zich voor langere tijd aan de school binden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,6 FTE. Een uitbreiding met andere/onderwijstaken is bespreekbaar. Inschaling conform CAO Primair Onderwijs, schaal D11 (op termijn mogelijk D12).

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op maandag 22 mei 2023.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland in de week van 31 mei.
 • De tweede gespreksronde is gepland in de week van 12 juni.
 • Het betreft een aanstelling per 1 september 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maarten Ebbing, Partner van De Roo, telefoon 06 52692808 of mail mebbing@deroo.nl.
Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 21 mei via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.
Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.koorschoolhaarlem.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Haarlem
Maarten Ebbing

Medewerkers

Maarten Ebbing