Inloggen

Inloggen

17 Oct. 2022

Directeur IKC Ichthus

Organisatieprofiel

Gaat jouw hart sneller kloppen van toekomstgericht onderwijs met een betrokken team? Zie je ernaar uit om de verschillende ‘werksoorten’ (onderwijs, hele dagopvang, BSO en peuterspeelzaal) en externe partners meer te laten integreren binnen ons kindcentrum?
Lees dan verder!

Voor UN1EK zijn wij op zoek naar een:

DIRECTEUR IKC ICHTHUS
(1.0 fte, salaris schaal D12, CAO PO)

De vacature ontstaat vanwege de opvolging van de huidige directeur die met ingang van het volgende schooljaar een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Zij laat een IKC achter met een goede naam in de wijk en een goede zorg voor kwaliteit. Met een team dat vertrouwen heeft in de directeur en het MT, en dat de laatste jaren gewerkt heeft aan interprofessionele samenwerking.
Intern: het IKC heeft momenteel 371 kinderen in het onderwijs en 143 kinderen in de kinderopvang. Het team bestaat uit in totaal 60 medewerkers (in het onderwijs en de opvang). Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur, een teamleider opvang, teamleider onderwijs en twee intern begeleiders. Het team is erop gericht dat alle kinderen zich welkom en ‘als een vis in het water voelen’, als basis om te kunnen groeien en ontwikkelen. Hoog in het vaandel staat het thema ‘duurzaamheid’ en om daar de kinderen in op te voeden.
Er functioneert een constructieve IKC raad, samengesteld uit ouders en medewerkers, als sparringpartner voor de directeur.
Verder heb je een nauw samenwerkingsverband met verschillende afdelingen van het Bestuursbureau.
Extern: vanuit de opgave van Koers24 - het strategisch beleidsplan van UN1EK - heeft elk IKC een centrale rol als centrum in de wijk waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht culturele, religieuze of maatschappelijke achtergrond. Zo ook als regisseur van de ontwikkeling van de kinderen, in afstemming met de (professionele en sociale) netwerken rondom het kind. De nieuwe directeur van IKC Ichthus ‘verpersoonlijkt’ deze koers in de contacten met externe partners in de wijk.

De uitdagingen voor Ichthus en het team: het onderwijsaanbod is kwalitatief op orde, maar mag meer toekomstgericht, innovatiever en ambitieuzer zijn. Het team staat achter groeps-doorbroken werken, het stimuleren van eigenaarschap bij kinderen en het bieden van individuele ontwikkelingslijnen. De eerste aanzetten zijn daar, maar moeten in de praktijk nog verder worden doorgezet. Ook aan een inclusief aanbod kan nog meer gewerkt worden. Het team is gemotiveerd en betrokken naar elkaar, de kinderen en de ouders. Wel is er sprake van ‘eilandvorming’ in deze relatief grote werkgemeenschap. Er ligt dan ook een uitdaging om als team nog meer te groeien in een professionele en lerende werkcultuur. Waarin men nog meer van elkaar, elkaars ervaringen en expertise gaat leren, waaronder de vakgebieden onderwijs en kinderopvang. Aan de directeur om die verbinding vorm en inhoud te geven. De ouderpopulatie bestaat uit betrokken, actieve en soms kritische ouders. Zij verwachten een toegankelijke en zichtbare directeur die helder en transparant communiceert.
Vanuit bovengeschetste ontwikkelingen valt de opdracht in de vacante rol te omschrijven als:

 • visie-gestuurd, cyclisch en planmatig werken, met aandacht voor de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team in een lerende werkcultuur;
 • gestalte geven aan de verdere integratie van onderwijs en kinderopvang;
 • de rol van het IKC Ichthus in de wijk als regisseur van de ontwikkeling van kinderen verder uitbouwen in de contacten en afstemming met externe partners;
 • adequate en heldere in- en externe communicatie in samenspraak met het MT, naar het team en de ouders. Daarmee komen de waarden van Ichthus nog meer tot uiting: zorg, aandacht en tijd voor elkaar en het ‘zien’ van de ander.

Als directeur ontvang je leiding van een clusterdirecteur en maak je deel uit van het IKC overstijgende directeurenoverleg van UN1EK; op de eerste plaats in Maassluis maar ook UN1EK breed. Daarin wordt een actieve bijdrage verwacht.

Specifiek over Un1ek

UN1EK onderwijs en opvang telt ca 15 integrale kindcentra (IKC’s), twee basisscholen en centra voor kinderopvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Met in totaal ca. 800 medewerkers biedt men aan een kleine 6.000 kinderen van 0 - 13 jaar opvang en onderwijs in een doorlopende leer-, zorg- en ontwikkelingslijn.
Vanuit haar visie en het pedagogisch beleid richt UN1EK zich op de brede ontwikkeling van kinderen en op de juiste balans tussen al hun competenties. Inclusief onderwijs stimuleert daarbij te denken vanuit de mogelijkheden van kinderen. In de ontwikkeling naar integrale kindcentra in Nederland neemt UN1EK een erkende voorloperpositie in.
UN1EK kent een college van bestuur (éénhoofdig) met een raad van toezicht. Daarnaast een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd door de bestuurder, twee clusterdirecteuren en een directeur bedrijfsvoering.
Bij het UN1EK Bestuursbureau zijn de afdelingen HRM, Financiën & inkoop, Kwaliteit, Huisvesting en facilitaire zaken ondergebracht.

Voor verdere info: zie www.un1ek.nl

Specifiek over jouw profiel

UN1EK zoekt in jou met name inspiratie, verbinding en sturing vanuit visie. Je sluit aan bij dat wat er al ‘is’ en zet samen verdere stappen. Je hebt een helder beeld bij toekomstgericht onderwijs in combinatie met opvang. Je ziet snel waar ‘winst’ te halen is en maakt dat mogelijk. Je maakt de vertaalslag naar de praktijk en borgt de implementatie, samen met het team. Je brengt structuur aan, prioriteert en organiseert het proces. Je stuurt op visie én resultaten.
Je bent communicatief vaardig en transparant en weet een gestructureerde en goede jaarplanning voor het team neer te zetten.
Je bent in staat om in een veilige setting te sturen op de ontwikkeling van medewerkers en de eenheid van het team als geheel. Daarbij houd je rekening met de autonomie van de professional en zie je de mens achter de professional. Je bent betrokken bij het team en weet hier een goed balans te houden in emotioneel betrokken zijn en zakelijk zijn. Samen met het managementteam weet je de talenten van iedere medewerker in te zetten op de juiste plaats. Daarin geef je ruimte en steun, maar begrens je ook.
Je bent stevig en verbindend, daadkrachtig, toegankelijk en zichtbaar; voor het team, de ouders, de kinderen, in de wijk en in contact met externe partners. Je hebt overzicht op de ontwikkelingen op de werkvloer. Je werkt eenduidig, consequent en navolgbaar. Je kunt relativeren.

Wat je kunt en hebt

 • minimaal HBO-plus werk- en denkniveau, en een afgeronde schoolleidersopleiding;
 • ervaring in het onderwijs, directie-ervaring en ervaring met het managen van veranderingen;
 • aantoonbaar onderwijskundig leiderschap;
 • visie op en kennis van maatschappelijke, (onderwijs)inhoudelijke en pedagogische ontwikkelingen en die kunnen vertalen naar eigentijds beleid, doelen en actieplannen, in samenwerking met een team;
 • kennis van onderwijs, innovaties binnen onderwijs en doorgaande leerlijnen;
 • zicht op teamvorming (vanuit onderwijs en opvang) binnen een IKC-setting;
 • financieel onderlegd en kennis van personeel & organisatie;
 • de waarden onderschrijvend die passen bij de identiteit van IKC Ichthus en UN1EK.

Wat je wordt geboden

 • Een mooie rol in een stimulerende omgeving, waar veel gebeurt.
 • Een inwerktraject met de clusterdirecteur en een collega-directeur van UN1EK als ‘buddy’.
 • Een passende beloning in schaal D12, conform de CAO PO.
 • Een dienstverband van 1fte, in onderling overleg (deels) flexibel in te vullen.
 • Uitzicht op een vast dienstverband.

Ben jij geïnteresseerd?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 51 78 23 80, email: fpolter@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Verdere procedure
De vacature staat zowel intern als extern uit. Alle kandidaten worden ‘gemeten’ aan de vereisten, zoals benoemd in deze profielschets.

De Roo voert een eerste ronde gesprekken met potentieel geschikt lijkende kandidaten en draagt deze vervolgens ‘op papier’ voor aan de betrokkenen bij de selectie. Vervolgens spreken de uitgenodigde kandidaten met de selectiecommissie en daarna met de adviescommissie.
Het streven is om het hele traject 28 november af te ronden met een benoeming. Start nieuwe directeur: bij voorkeur vanaf 1 februari 2022, in onderling overleg.

Locatie

Maassluis
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter