Inloggen

Inloggen

15 Dec. 2022

Directeur-bestuurder

Organisatieprofiel

Montessorischool Beverwijk is dé po-school voor montessorionderwijs in Beverwijk en omgeving. De traditie van de school gaat terug naar 1940.
In de loop der jaren is de school uitgegroeid tot wat het nu is, een school met een goede reputatie waar kinderen, ouders en leerkrachten met plezier naar toe gaan. Met 12 groepen en ongeveer 300 leerlingen is het een middelgrote school. In de school zit een Montessori peuterspeelzaal.

De goede reputatie van de school zorgt al geruime tijd voor een groei van het aantal aanmeldingen. Ook van buiten de buurt en de gemeente komen leerlingen naar de school, en daarmee vervult de school een regiofunctie. Ouders en leerlingen kiezen voor onze Montessorischool vanwege het specifieke onderwijs en de fijne en warme sfeer.
De groei van de school heeft ervoor gezorgd dat het gebouw steeds een stukje is uitgebreid, wat een speels effect geeft in het gebouw zelf. De basisgedachte achter het montessorionderwijs is in alle aanpassingen van het gebouw goed terug te zien. De gedachtes over het werken in de drie bouwen, de werkplekken buiten de lokalen, het werken met de typische montessorimaterialen, het is er allemaal.
Ook in de laatste aanpassing, het schoolplein, is de onderwijsgedachte van het montessorionderwijs terug te vinden. Zo is er ruimte voor natuur, ontdekken, onderzoeken en sport en spel. Het past binnen de visie van de school om je als mens te ontwikkelen en dat ook te doen in de omgeving, de maatschappij en met elkaar.

De visie van de school is gebaseerd op het Montessori gedachtegoed, ‘Help mij het zelf te doen’, waar hedendaagse ontwikkelingen aan toegevoegd worden. Zo zet de school onder andere in op basisvaardigheden, maar ook op een goede individuele begeleiding en planmatig werken. Ook werkt de school samen met bedrijven en instellingen in de nabije omgeving. Zo werken leerlingen aan technische en culturele projecten.

Het onderwijskundig gedreven, enthousiaste en stabiele team werkt met veel plezier op de school. De collega’s werken op een professionele manier samen, waarbij de input van iedereen telt.
Het behouden van de positieve sfeer en de continue aandacht voor het onderwijs en de ontwikkelingen die plaatsvinden is daarom een kerntaak van de toekomstige directeur-bestuurder.

Voor deze ontwikkelingsgerichte montessorischool zijn wij op zoek naar een

Energieke en dynamische

DIRECTEUR-BESTUURDER

Het betreft een functie voor 1,0 fte.
Inschaling in BA conform de cao voor bestuurders funderend onderwijs 2022.

Functie omschrijving

De Montessorischool Beverwijk heeft een bewuste keuze gemaakt om een bestuur met één school te blijven, een zogenaamde éénpitter. Het bestuur bestaat uit één persoon: de directeur-bestuurder. Naast de directeur-bestuurder heeft de school een waarnemend directeur-bestuurder, bouwcoördinatoren, interne begeleiders (IB’er) en een administratief ondersteuner.
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 5 leden: 2 ouders van de school en 3 externe leden. De Raad is toekomstgericht en straalt dit ook uit door gedrevenheid, energie en ondernemerschap.
De RvT is betrokken, maar laat de totale professionele aansturing en ontwikkeling van de school over aan de directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor het maken van beleid op het gebied van: onderwijs, personeel, huisvesting, financiën en externe contacten. De directeur-bestuurder legt een aantal keer per jaar via een managementrapportage verantwoording af aan de RVT.

De directeur-bestuurder is in staat om binnen de benodigde sturing de professionele ruimte te waarborgen. Je werkt op een cyclische manier, waarbij innovatie en borging dicht bij elkaar liggen. Bij deze manier van werken betrek je het team waardoor iedereen zich verantwoordelijk blijft voelen voor de ontwikkeling van de school.
Werken met mensen doe je van nature met plezier. Je staat tussen ouders, kinderen en het team en weet de mensen op een inspirerende manier aan je te binden. Daarnaast ben je een echte netwerker die de school weet te positioneren in de omgeving.

Kortom; de nieuwe directeur-bestuurder van de Montessorischool Beverwijk werkt vanuit vertrouwen aan een kwalitatieve school waarbij hij/zij de kracht vanuit het team scherp weet in te zetten.

Wij zoeken een nieuwe directeur-bestuurder die:

 • Als bestuurder de school duidelijk op de kaart blijft zetten binnen de gemeente en omgeving.
 • Voortdurend het onderwijs blijft ontwikkelen en innoveren vanuit de visie van Maria Montessori.
 • Leiding geeft aan een dynamische organisatie waar iedereen zich betrokken voelt.
 • Steeds op zoek blijft gaan naar nieuwe input en ontwikkelingen voor school, leerlingen, ouders en team.
 • Ontwikkelingsgericht werken waardeert.

Functie eisen

De directeur-bestuurder:

 • werkt en denkt op HBO+ niveau;
 • geeft Montessoriaans leiding en houdt medewerkers scherp, inspireert hen en zet hen in hun professionele kracht;
 • heeft een sterke affiniteit met de bedrijfsvoering van een organisatie;
 • toont leiderschap, heeft visie en weet dit uit te dragen zonder hierbij de professionele ruimte van de teamleden te beperken;
 • doet wat hij of zij zegt, is duidelijk en neemt besluiten waar nodig; dit doet hij of zij door met aandacht voor alle betrokkenen het besluitvormingsproces goed te organiseren;
 • werkt vanuit de gedachte van het traditioneel vernieuwend onderwijs of heeft ten minste affiniteit met het montessorionderwijs en de bereidheid zich hierin te scholen;
 • maakt verbinding met organisaties en bedrijven in de buurt van de school;
 • wil zich voor langere tijd aan de school binden.

Persoonskenmerken
De directeur-bestuurder:

 • is zichtbaar en toegankelijk;
 • heeft een open karakter, is positief ingesteld en stelt zich empathisch op;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • geeft ruimte, maar durft ook besluiten te nemen;
 • ziet kansen, is innovatief en ondernemend ingesteld;
 • is een echte netwerker.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 fte.
Inschaling in BA conform de cao voor bestuurders funderend onderwijs 2022.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op 20 januari 2023.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op woensdag 1 februari 2023.
 • De tweede gespreksronde is gepland op woensdag 8 februari 2023.
 • Het betreft een aanstelling per 1 augustus 2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Jaspers, Partner van De Roo, telefoon 06 51164098 of mail thjaspers@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: montessoribeverwijk.nl

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Beverwijk
Theo Jaspers

Medewerkers

Theo Jaspers