Inloggen

Inloggen

28 May. 2021

Directeur-bestuurder

Organisatieprofiel

Panta Rhei is een bijzondere, neutrale scholengemeenschap met een regiofunctie en een stedelijke dynamiek voor vmbo/mavo in Amstelveen. De school heeft ongeveer 600 leerlingen en een goed, vrij nieuw gebouw. De organisatiemissie luidt: ‘Het nieuwe Panta Rhei is een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling, waarin we leerlinggericht werken vanuit maatschappelijk relevante contexten.’
De leerlingen zijn verdeeld over vier onderwijsteams, die elk hun eigen plek in de school hebben. De band tussen docenten en leerlingen is persoonlijk. Onderscheidend in de eerste en tweede klas zijn de profieluren en keuzevakken. In de bovenbouw worden de programma’s met de profielvakken Dienstverlening & Producten en Produceren, Installeren & Energie aangeboden. De school is bewust kleinschalig georganiseerd met vier onderwijsteams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderwijs en het pedagogisch klimaat. Een belangrijk deel van de leerlingen komt in aanmerking voor extra ondersteuning. De ondersteuningsstructuur is daarom sterk neergezet.
In de onderbouw hebben we een mavo/havo-brugklas up2havo, van waaruit leerlingen met havo-niveau aan het eind van leerjaar 1 of 2 drempelloos kunnen overstappen naar de havo van het Keizer Karel College in Amstelveen.
Panta Rhei heeft ook een ISK-afdeling, die volwaardig meedraait met alle projecten binnen Panta Rhei en verder krijgen deze leerlingen een programma, dat vooral is gericht op het aanleren van de Nederlandse taal.

Voor Panta Rhei zijn wij op zoek naar een:
DIRECTEUR-BESTUURDER
(Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 2 conform de bestuurders-cao voor het VO)

Een toegankelijke en bevlogen leidinggevende die het belang van leerlingen te allen tijde centraal stelt, consequent en daadkrachtig leiding kan geven en samen met medewerkers de koers van de school verder uitwerkt

Functie omschrijving

Scholengemeenschap Panta Rhei is op zoek naar een - vanuit vertrouwen werkende - directeur-bestuurder met een groot hart voor het vmbo.

Uw rol in de organisatie
Als directeur-bestuurder van een eenpitter opereert u met grote zelfstandigheid. De directeur-bestuurder van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen heeft het bevoegd gezag van de school. De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de directeur-bestuurder en het functioneren van de organisatie. Samen met de adjunct-directeur onderwijs vormt u de directie. Gezamenlijk heeft u als taak het maken en vaststellen van het beleid van de school en het toezichthouden op de andere geledingen binnen de school.
Als directeur-bestuurder bent u integraal verantwoordelijk voor de eenheid van beleid, het evenwicht tussen de portefeuilles en de afstemming binnen de school. U draagt zorg voor de maatschappelijke verankering van Panta Rhei door deel te nemen aan landelijke en regionale netwerken. U wordt, los van de formele rol als eindverantwoordelijke, geacht op alle niveaus (informele) contacten te onderhouden en zo een zichtbare directeur-bestuurder te zijn.

Voor de verschillende taken die u heeft te vervullen beschikt u over een ontwikkeld leiderschapsarsenaal, waaruit u passend kunt putten. U bent goed in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor een solide financieel beleid. De huidige fase van ontwikkeling vraagt om een innovatieve en inspirerende directeur-bestuurder, die sturing geeft en met begrip voor hetgeen er in de organisatie gebeurt. U bent een boegbeeld met een groot hart voor (vmbo) onderwijs en u bent een toegankelijke, duidelijke en inlevende persoonlijkheid, besluitvaardig en koersvast.

Panta Rhei is een zogenaamde eenpitter. Een duurzame toekomst is natuurlijk noodzakelijk. De nieuwe directeur-bestuurder zal moeten zorgdragen voor de duurzame toekomst, wel of niet in
samenwerking met andere scholen. Een onderdeel van de verduurzaming is het sterk neerzetten van het profiel en zorgdragen voor een gezonde instroom van leerlingen.

Eenheid in diversiteit
Op Panta Rhei komen medewerkers en leerlingen uit een veelheid aan culturen en achtergronden samen in een positief pedagogisch klimaat. Het is een wens om deze diversiteit terug te zien in de leiding van de school. U moet in ieder geval affiniteit hebben met deze dynamiek. Als leidinggevende bent u oprecht nieuwsgierig naar uw medewerkers en de leerlingen. U heeft voor hen vanzelfsprekend oog en oor en u durft ook uzelf te laten zien.
In deze wederkerigheid bent u authentiek en vertrouwenwekkend en maakt u ruimte voor relativering en humor. U bent samenwerkingsgericht en stemt van nature af op verschillende stijlen en behoeftes. Vol trots levert u een bijdrage aan de profilering en positionering van de school.

Functie eisen en competenties

De directeur-bestuurder
− beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
De verbinder
− is een toegankelijke en bevlogen leidinggevende die het belang van leerlingen te allen tijde centraal stelt en die zich met begrip en empathie kan verplaatsen in de groepen met wie hij/zij in gesprek is;
− is een teamspeler en een verbinder, waarbij hij/zij stuurt op resultaat en kwaliteit en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie probeert te leggen.
De onderwijskundig leider
− is in staat om vanuit de solide basis nieuwe en innovatieve onderwijskundige stappen te zetten, waarbij hij/zij verantwoorde keuzes maakt;
− heeft kennis van en inzicht in de laatste landelijke ontwikkelingen op het gebied van (vmbo) onderwijs, zoals Sterk Techniek Onderwijs en passend onderwijs, of hij/zij kan zich deze snel eigen maken;
− is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten.
De directeur-bestuurder
− heeft een duidelijke visie op en bij voorkeur ervaring met onderwijs en besturen en maakt strategische keuzes in het belang van Scholengemeenschap Panta Rhei;
− is in staat zorg te dragen voor een sterke positionering van Panta Rhei in de regio.
− is een netwerker en kan vaardig manoeuvreren in een complexe (politiek-)bestuurlijke omgeving;
− is rolvast en leeft procedures en afspraken na.
De organisator
− is in staat structuur te bieden, is organisatorisch sterk en toont daadkracht bij het vormgeven van (strategische) keuzes voor de organisatie;
− heeft inzicht in / kennis van bedrijfsvoering en kan financiële processen aansturen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 2 conform de bestuurders-cao voor het voortgezet onderwijs.

Aanvullende informatie

Planning:
− Maandag 14 juni: de voorselectiegesprekken.
− Maandag 28 juni: de eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie.
− Maandag 5 juli: de tweede gespreksronde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 5178 2380 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 13 juni via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website opdrachtgever https://www.sgpantarhei.nl/.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure

Locatie

Amstelveen
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter