Inloggen

Inloggen

7 Feb. 2023

Directeur basisschool De Tweemaster

Organisatieprofiel

‘Een wereldschool in de Rijp’, dat is De Tweemaster. Een school in een schitterend nieuw schoolgebouw, aan de rand van het dorp.
De school deelt het schoolgebouw met een andere basisschool, waardoor er flexibel met een aantal ruimtes binnen het gebouw gewerkt kan worden. Dit maakt het werken in het nieuwe en mooi ingerichte gebouw erg prettig voor het team, maar zeker ook voor de leerlingen.

De Tweemaster heeft op dit moment zo’n 160 leerlingen en is daarmee al enige tijd stabiel, met een hele lichte stijging. Er werken zo’n 14 collega’s op de school.
Het team werkt vanuit de visie dat de leerlingen veel leren en dat ook met plezier doen. Hiervoor werkt de school vanuit drie pijlers:
1 Verbinding en veiligheid waarbij leerlingen leren van en met elkaar en leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
2 Open naar de wereld
De verbinding met de natuur en de cultuurhistorie van De Rijp en omgeving wordt hier gebruikt om de omgeving de school in te halen, of die juist op te zoeken.
3 Kwaliteit en zorg
De kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen niveau uitgedaagd. Het beste uit ieder kind halen en tot ontwikkeling brengen is het doel, waarbij er ook veel tijd aan de zorg en begeleiding wordt gegeven.

De ouders zijn tevreden over de prettige sfeer en de begeleiding op de school.
Het onderwijskundig gedreven, enthousiaste team werkt met veel plezier op de school. De collega’s werken op een professionele manier samen, waarbij de input van iedereen telt.
Het behouden van de positieve sfeer, de continue aandacht voor het onderwijs en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden is waar de school voor staat.

Voor deze fijne wereldschool in De Rijp zijn wij op zoek naar een leidinggevende

DIRECTEUR DE TWEEMASTER

Het betreft een functie voor 0,8 fte, inschaling is D12

Functie omschrijving

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de uitvoering van het beleid. Dit betreft huisvesting, personeel, financiën, kwaliteitszorg en de organisatie.
Je werkt vanuit een professionele houding en verlangt dit ook van de ander. Je bent in staat om binnen de benodigde sturing, de professionele ruimte te waarborgen.
Je werkt op een cyclische manier, waarbij ontwikkeling en borging dicht bij elkaar liggen. Bij deze manier van werken betrek je het team waardoor iedereen zich verantwoordelijk blijft voelen voor de ontwikkeling van de school.

Werken met mensen doe je van nature met plezier. Je staat tussen ouders, kinderen en het team en weet de mensen op een inspirerende manier aan je te binden. Je bent samen met het team het gezicht van de school en van daaruit maak je de verbinding tussen het team, de ouders en de kinderen.

Op de beleidsterreinen word je ondersteund door het bestuurskantoor van de ISOB. Je maakt deel uit van het directieoverleg dat maandelijks bijeenkomt en behartigt daarin het belang van de ISOB in het algemeen en de school in het bijzonder. Tevens neem je op basis van je expertise deel aan werkgroepen binnen de ISOB.
Kortom; de nieuwe directeur van de Tweemaster werkt vanuit vertrouwen aan een kwalitatieve school waarbij de directeur de kracht vanuit het team scherp weet in te zetten.

De uitdagingen voor de nieuwe directeur:

 • Behouden van het positieve pedagogische klimaat en de prettige sfeer binnen de school en het team;
 • Borgen van de kwaliteiten van het huidige onderwijs en keuzes maken in het voortdurend blijven ontwikkelen van het onderwijs;
 • Verder groeien naar een professionele, lerende organisatie gericht op een open communicatie binnen het team.

Functie eisen

Onze ideale kandidaat:

Onze ideale kandidaat wil graag werken in een prachtig fris schoolgebouw, in ‘het mooiste dorp van Noord-Holland’. Onze kandidaat heeft passie voor het vak, voor de school en weet op een speelse manier de verbinding tussen het dorp en de school te maken.

 • Werkt en denkt op HBO+ niveau;
 • Verbindt de school met het dorp;
 • Wil voor ouders toegankelijk en zichtbaar zijn en weet dit te realiseren;
 • Staat voor de school en wil zich voor langere tijd aan de school binden;
 • Is onderwijskundig en pedagogisch onderlegd;
 • Communiceert helder naar het team en de ouders
 • Ziet kwaliteiten van medewerkers, anticipeert hierop en weet deze kwaliteiten in te zetten;
 • Durft keuzes te maken in het belang van leerlingen en het team passend bij de context van de school;
 • Doet wat hij of zij zegt, is duidelijk en neemt besluiten waar nodig; dit doet hij of zij door met aandacht voor alle betrokkenen het besluitvormingsproces goed te organiseren;
 • Werkt vanuit een gedeelde visie, opgebouwd met het team, die mensen inspireert en motiveert en bewaakt daarbij de identiteit en het pedagogisch klimaat van de school;
 • Vertaalt deze visie consequent naar alle onderdelen van de organisatie;
 • Beschikt over een open karakter, is positief ingesteld en stelt zich empathisch op. Anderzijds treedt hij of zij zo nodig besluitvaardig en daadkrachtig op.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8 fte in schaal D12. De benoeming gaat in op 1 augustus 2023. Salariëring en rechtspositie zijn conform de lopende CAO-PO.

Aanvullende informatie

 • De eerste ronde voorselectiegesprekken staan gepland op 14, 15 en 16 maart 2023. Deze gesprekken zijn online.
 • De tweede ronde voorselectiegesprekken staan gepland op 22 maart 2023. Deze gesprekken vinden op locatie plaats.
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) is gepland op donderdag 30 maart 2023.
 • De tweede gespreksronde is gepland op woensdag 5 april 2023.
 • Het betreft een aanstelling per 1 augustus 2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Jaspers, Partner van De Roo, telefoon 06 51164098 of kantoor 088-5522999.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 12 maart 2023 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.de2master.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

De Rijp
Theo Jaspers

Medewerkers

Theo Jaspers