Inloggen

Inloggen

19 Sep. 2023

Conrector onderwijs (alleen voor interne kandidaten)

Vooraf

Let op: deze vacature is alleen bedoeld voor interne kandidaten

Het Adelbert College zoekt een conrector onderwijs. Op basis van een brede analyse is dit school- en functieprofiel tot stand gekomen.
In dit profiel komen de volgende onderdelen aan bod:

 • De organisatie.
 • De functie van conrector.
 • De arbeidsvoorwaarden.
 • De sollicitatieprocedure.

Organisatieprofiel

De school
Het Adelbert College is een schoolgemeenschap voor voortgezet onderwijs te Wassenaar waar een opleiding voor VMBO-T, Havo, Atheneum en Gymnasium kan worden gevolgd. De school heeft voornamelijk leerlingen uit Wassenaar, Voorschoten, Leiden en de gemeenten ten noorden van Wassenaar. Het Adelbert College is een vertrouwde, stabiele omgeving met een harmonieuze en ambitieuze sfeer. Het Adelbert College biedt een veilige en stimulerende leeromgeving die erop gericht is leerlingen goed te begeleiden. Het is een school waarin iedereen zich thuis kan voelen ongeacht zijn/haar ervaringen en afkomst. Een kwalitatief sterk en zeer betrokken docententeam verzorgt hoogwaardig onderwijs en behaalt goede resultaten.

Het Adelbert College is een katholieke schoolgemeenschap met een eigen karakter. De school kijkt met een positieve blik naar de leerlingen, waarbij ze steeds de verbinding met elkaar en de maatschappij zoeken. Deze missie is samen te vatten in de volgende kernwaarden:

Wij leiden kinderen op tot volwassenen die:

 • zich verbinden;
 • verantwoordelijkheid voelen;
 • vertrouwen hebben.

Structuur
De afgelopen jaren is het leerlingenaantal gedaald en de school gekrompen. Daarnaast zijn de uitdagingen voor de school veranderd. Daarom is besloten tot een nieuwe organisatiestructuur. Middels deze procedure wordt beoogd de benodigde functies in te vullen. Daarna zal worden bepaald wanneer de structuur van start zal gaan.

De school wordt in de nieuwe structuur geleid door een rector-bestuurder, 2 conrectoren en 4 afdelingsleiders. De algehele leiding van de school ligt bij de rector. De conrectoren sturen schoolbrede beleidsthema’s aan binnen de gebieden onderwijs en bedrijfsvoering. De afdelingsleiders zorgen voor operationele aansturing van docenten, vaksecties en een afdeling. Alle docenten zijn werkzaam in 1 van die afdelingen:

 • Brugklas, havo 2 en vwo 2
 • Mavo 2,3 en 4
 • Havo 3,4 en 5
 • Vwo 3,4,5 en 6

Daarnaast zijn ze onderdeel van een vaksectie. Het onderwijsondersteunend personeel vormt ook een team, dat wordt aangestuurd door de conrector bedrijfsvoering.

De thema’s
Voor de conrector ligt een breed palet aan aandachtspunten waar hij/zij leiding aan zal geven. In willekeurige volgorde is de uitdaging voor de school samengevat als volgt:

 1. Processen, beleid en leiderschap verdienen aandacht. Processen verdienen een betere uitwerking en meer aansturing, zodat ze in de praktijk ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
 2. De school werkt momenteel aan het versterken van haar onderwijskundig profiel. Vanuit de missie, visie en kernwaarden dient steeds duidelijker te worden waar de school voor staat. Er zijn mooie initiatieven zoals een flex-rooster en talentklassen. Naast dat deze initiatieven moeten worden uitgebouwd, heeft de school nodig dat het onderwijs zich verder ontwikkelt en zo leerzamer en aantrekkelijker wordt.
 3. De school kent een geschiedenis waarin de regie veel vanuit de leiding kwam en de leiding daarnaast veel initiatieven zelf nam. Om een goede onderwijskundige ontwikkeling op gang te brengen is het nodig dat medewerkers meer ruimte krijgen en nemen om hieraan bij te dragen, met de kernwaarde als richtsnoer. De mate waarin top down wordt gestuurd dient te worden teruggebracht. In plaats daarvan dient leiding zich te richten op het raken van medewerkers en deze daardoor in beweging te brengen.
 4. De organisatiestructuur is nieuw en dient te worden uitgebouwd en stevig verankerd in processen van de school.

De conrector onderwijs

De opdracht
Integraal verantwoordelijk voor schoolbrede portefeuilles:

 • Draagt zorg voor het opstellen, implementeren en evalueren van beleid.
 • Bewaakt (al dan niet via de afdelingsleiders) de uitvoering en kwaliteit.
 • Werkt actief vanuit de missie en visie aan het versterken van het onderwijskundig profiel.
 • Herkenbaar en aantrekkelijk profiel van de school.
 • Het bevoegd gezag blijft bij de rector en wordt niet gedelegeerd.

Conrector onderwijs, portefeuilles:

 • Onderwijs (kwaliteitszorg, toetsing, onderwijsontwikkeling).
 • PR & Communicatie.
 • Pedagogisch klimaat en zorg.
 • Onderwijskundige subsidies en budgetten.
 • Leidinggevende van onderwijskundige veranderingen.
 • Leidinggevende aan Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

De verdeling van de portefeuilles kan na benoeming van de conrectoren onder de rector en de conrectoren (tijdelijk) anders worden verdeeld.

Functie-eisen

 • Aantoonbaar beschikken over sterke leiderschapsvaardigheden en leidinggevende ervaring en de nodige successen op dat gebied hebben geboekt.
 • Groot lerend en reflectief vermogen.
 • Aantoonbaar in staat om afstand te nemen, overzicht te behouden en te delegeren.
 • Stevige persoonlijkheid, stressbestendig en in staat tot loslaten.
 • Een aansprekende kindgerichte onderwijsvisie, die aansluit bij de missie en kernwaarden en kan deze helder verwoorden.
 • In staat om te sturen en te verbinden.
 • Ervaring met het succesvol aansturen van (een deel van de) beleidsterreinen is een pré.
 • Affiniteit met de beleidsterreinen van de conrector onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke benoeming van 0,8 fte voor 1 jaar in de functie in schaal 13.

De procedure

In beginsel staat de procedure alleen open voor interne kandidaten. Wanneer de vacature niet kan worden vervuld, zal ook extern worden geworven. Graag vragen we je om de volgende data vast in de agenda vrij te houden in geval van verdere selectie:

3 en 4 oktober: Voorselectiegesprekken (kandidaten die eerder solliciteren, kunnen in overleg ook worden uitgenodigd vóór 2 oktober)
6 oktober: 1e ronde benoemingsadviescommissie (BAC)
10 oktober: Indien relevant de 2e ronde BAC

De Benoemingsadviescommissie beslist na de 1e gespreksronde of de 2e ronde nog nodig is. De kandidaten krijgen na het gesprek een terugkoppeling waarin ze feedback krijgen en horen of ze verder gaan in de procedure of niet. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en vinden plaats buiten school.

Solliciteren
Je motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon
06 51 78 23 80.

Locatie

Wassenaar
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter