Inloggen

Inloggen

20 Sep. 2022

Conrector Onderwijs

Organisatieprofiel

Het Krimpenerwaard College is neutraal bijzonder. Neutraal, omdat we ons onderwijs niet baseren op een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Bijzonder, omdat de school niet valt onder het openbaar onderwijs. De school biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium aan.

De school kenmerkt zich door de waarden: betrokken, respect, open en eerlijk.

Onze missie: we werken samen aan een kansrijke toekomst.

De leidende principes van het Krimpenerwaard College zijn:

 • Zien en gezien worden
 • Houvast bieden en ruimte laten
 • Ruimte nemen en verantwoordelijkheid dragen
 • Met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen

De school ontwikkelt zich tot een school waar de regie meer bij de leerling komt te liggen en waarbij de kwaliteit van het onderwijs geborgd blijft.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. De school is ingedeeld in vier afdelingen:

 • brugklassen (B1 en B2)
 • mavo (M2 t/m M4)
 • havo (H3 t/m H5)
 • atheneum/gymnasium (V2 t/m V6)

Binnen een afdeling zijn docenten werkzaam uit meerdere vaksecties. Deze worden aangestuurd door een teamleider. De teamleider wordt ondersteund door leerjaarcoördinatoren.

Voor het Krimpenerwaard College zijn wij op zoek naar een toegankelijke en bevlogen:

CONRECTOR ONDERWIJS
Het betreft een functie voor 0,6 - 0,8 FTE in schaal 13 conform de cao voor het VO

Functie omschrijving

De conrector onderwijs draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie en ontwikkeling van het onderwijs, waarbij er de ruimte c.q. de opdracht is om een eigen onderwijskundige koers te varen die aansluit bij de strategische koers van de school.

De conrector draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de verschillende afdelingen en geeft leiding aan de teamleiders. De conrector legt verantwoordelijkheid af aan de rector/bestuurder.

Werkzaamheden van de conrector:

Beleidsvoorbereiding, en -uitvoering schoolbreed:

 • Vertaalt de schoolbrede centrale beleidsplanning naar een meerjarenonderwijsprogrammering;
 • Ontwikkelt beleid met betrekking tot de leerlingenzorg (met name: mentoraat, zorgteam en zorgcoördinaat, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen), laat die uitvoeren en evalueert;
 • Neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs binnen de afdelingen
 • Draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van toetsing en afsluiting (PTA's);
 • Draagt in afstemming met de conrector bedrijfsvoering zorg voor de totstandkoming van plannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) beschreven staan.

Bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van het Krimpenerwaard College:

 • Adviseert de conrector bedrijfsvoering en de rector/bestuurder over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 • Draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de school;
 • Adviseert de conrector bedrijfsvoering en de rector/bestuurder over algemene beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie;
 • Levert als lid van het managementteam een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid op onderwijsinstellingsniveau;
 • Stuurt projecten en activiteiten aan (bijv. in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen).

Contacten:

 • Met de rector/bestuurder en de conrector bedrijfsvoering om het beleid en de belangen van de afdeling(en)/secties te verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken;
 • Met de collega’s van het MT om onderwijskundig beleid te ontwikkelen, draagvlak te verkrijgen over de uitvoering en het beleid op elkaar af te stemmen;
 • Met derden om de onderwijskundige eenheid te vertegenwoordigen;
 • Met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van de afdeling overstijgen.

Functie eisen

 • Leidinggevende ervaring in voortgezet, middelbaar en/of hoger/ academisch onderwijs op het gebied van onderwijs;
 • Een teamspeler i.p.v. een individualist, sterk in binden en verbinden;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Een onderwijsbevoegdheid;
 • Krachtdadige, motiverende en inspirerende persoonlijkheid, met oog voor (inbreng van) zijn/haar medewerkers;
 • Een sterke schoolleider, die voorbeeldgedrag vertoont, met name ten aanzien van de aanspreekcultuur en het nakomen van afspraken, die naast ruimte weet te geven, ook resultaat en rekenschap durft te vragen;
 • Een persoonlijkheid die tussen de mensen staat, niet over maar met mensen spreekt en mensen persoonlijk aanspreekt;
 • Een gezaghebbende, authentieke en integere persoonlijkheid die de bestaande openheid en transparantie weet te bewaren;
 • Een conrector die meer kansen ziet dan bedreigingen en geniet van de mogelijkheden en ruimte die dit geeft;
 • Ervaring met en inzicht in kwaliteit, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsontwikkeling in en van het (voorgezet) onderwijs.

Persoonskenmerken
Als conrector onderwijs ben je in staat om mensen te boeien en aan te spreken door een stijl van werken die zowel verbindend als resultaatgericht is. Op basis van ervaring en tactisch vermogen ben je in staat keuzes te maken, prioriteiten te stellen en waar nodig door te pakken en te confronteren. Bovendien ben je in staat te luisteren naar de diverse geledingen in de school en weet je diverse groepen met elkaar te verbinden.

De volgende kernwoorden typeren de persoonlijkheid van de conrector onderwijs:

 • Verbindend
 • Inspirerend
 • Verantwoordelijk
 • Empathisch
 • Authentiek
 • Creatief
 • Humoristisch

Kenmerkend voor de stijl van leidinggeven zijn:

 • Benaderbaar en zichtbaar
 • Coachend
 • Draagvlak creërend
 • Rolvast
 • Doortastend

De conrector onderwijs geeft geïnspireerd leiding op basis van vertrouwen, geeft ruimte aan medewerkers om het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen, coacht, begeleidt en stuurt vanuit inhoud en gezag en stelt het belang van de leerling en diens ontwikkeling daarbij centraal.

Competenties
Als conrector onderwijs dien je te beschikken over onderstaande kerncompetenties:

Communicatieve vaardigheden
Je erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, leerlingen, ouders en andere stakeholders. Je bent representatief en treedt op als boegbeeld van de school. Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, kunt kort en helder formuleren en erkent het belang om medewerkers op basis van overtuiging en visie tijdig te informeren.

Empoweren
Je mandateert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen de ruimte om initiatieven te tonen, geeft hun de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief te kunnen uitvoeren.

Motiveren
Je enthousiasmeert anderen, maakt het bereiken van doelen gemakkelijker door duidelijk het beoogde effect aan te geven, weet een positieve instelling ten opzichte van het werk tot stand te brengen en bewerkstelligt onder medewerkers een sterke wil om te slagen en te creëren.

Sturen
Je geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Innoveren
Je komt met nieuwe en originele ideeën en signaleert nieuwe benaderingen.

Organisatiebewustzijn
Je weet als leider stevig en consistent aan benadering, richtlijnen en spelregels vast te houden zonder star te zijn. Speelt in op interne politiek en bent alert op veranderingen binnen de organisatie.

Verbinden
Verbinding geldt niet alleen voor je relaties met de collega’s van het Krimpenerwaard College. Je staat midden in de samenleving en onderhoudt een goede relatie met onze stakeholders.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,6 - 0,8 FTE in schaal 13 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op 10 oktober 2022.
 • De eerste gespreksronde is gepland op 12 oktober 2022.
 • De tweede gespreksronde is op 19 oktober 2022.
 • Het betreft een aanstelling per 1 februari 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Steven Mijnsbergen, partner van De Roo, telefoon 06-22758922 of smijnsbergen@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 7 oktober 2022 via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website van het Krimpenerwaard College: https://kwcollege.nl.

Locatie

Krimpen aan den IJssel

Medewerkers

Steven Mijnsbergen