Inloggen

Inloggen

26 Apr. 2022

Conrector Onderwijs

Organisatieprofiel

Het Amstelveen College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Onze school is gevestigd in een mooi en fris gebouw met de beschikking over moderne sportfaciliteiten. Wij zijn trots op het feit dat het Amstelveen College een school is waar leerlingen graag zijn en waar zij zich veilig voelen.

Momenteel telt het Amstelveen College zo’n 1670 leerlingen, voornamelijk afkomstig uit Amstelveen en de omliggende plaatsen. Onze school verwacht de komende jaren verder te groeien tot ongeveer 1800 leerlingen. Om die groei op te kunnen vangen zal er een gedeeltelijke nieuwbouw worden gerealiseerd.

Met breed draagvlak is er een ambitieusschoolplan ontwikkeld. De inrichting van het onderwijs zal de komende jaren vormgegeven worden op basis van de in het schoolplan geformuleerde ontwerpprincipes. Een inrichting waarbij de school bepaalt WAT leerlingen leren, maar waar het eigenaarschap van HOE leerlingen leren steeds meer bij de leerling komt te liggen.

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Het zijn de kernwaarden voor het Amstelveen College. Waarden die passen bij een openbare school en die richting bieden bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en de manier waarop we met elkaar omgaan. Om te bepalen hoe we elkaar aanspreken én waarop we elkaar aanspreken.
De missie van het Amstelveen College is samen te vaten in het statement:

Leerlingen en medewerkers die het beste uit zichzelf en elkaar halen

Voor het Amstelveen College zijn wij op zoek naar een:

CONRECTOR ONDERWIJS ONDERBOUW
(Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 13 cao VO)

Een enthousiast en bevlogen leidinggevende met een groot onderwijshart, die consequent en daadkrachtig leiding kan geven en samen met medewerkers de koers van de school verder uitwerkt

Functie omschrijving

Het Amstelveen College is op zoek naar een conrector die samen met de medewerkers de school verder door ontwikkelt naar de ambities en uitdagingen van de komende jaren.

Enkele van deze ambities en uitdagingen:

 • Het verder vormgeven van de gedragen onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school.
 • Zorgdragen voor behoud van flow in deze ontwikkelingen.
 • De algehele onderwijskwaliteit verstevigen en borgen.
 • De diverse afdelingen en teams verder met elkaar verbinden.
 • Naast het behouden van de huidige cultuur binnen de school, de professionele omgang versterken.
 • Covid maakt dat er een hernieuwde aandacht nodig is voor het pedagogisch klimaat.

Functie eisen

De conrector

 • werkt en denkt op HBO+ niveau;
 • heeft ervaring als leidinggevende in vo-onderwijs;
 • heeft een visie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs, bij voorkeur in een brede scholengemeenschap van mavo, havo en vwo;
 • heeft affiniteit met zorg en werving;
 • onderschrijft de koers van het Amstelveen College;
 • werkt vanuit de professionele kracht van de medewerker.

Persoonskenmerken
De conrector:

 • is zichtbaar in de school en is benaderbaar;
 • weet wat er speelt in de school omdat hij/zij contact heeft met medewerkers, leerlingen en ouders;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • is inspirerend, enthousiasmerend, vrolijk en empathisch;
 • geeft ruimte, maar durft ook besluiten te nemen.

Competenties
Organisatie sensitiviteit
De conrector is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s. Hij/zij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling voor de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten.
Hij/zij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften.

Onderwijskundig leiderschap
Vanuit het, door de school gedragen schoolplan, maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke onderwijskundige ontwikkelingen gaat de conrector het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagvlak te vinden voor de verdere ontwikkelingen.

Empoweren
De conrector geeft medewerkers de ruimte om initiatieven te tonen en om binnen kaders een eigen invulling te geven aan de uitvoering van werkzaamheden. Hij/zij delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Resultaatgericht
De conrector houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan. Hij/zij kan de bestaande ideeën op een passende manier doorontwikkelen en in een passend tempo en tot uiting laten komen.
De conrector zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald. Hij/zij bereikt resultaten en voert projecten uit.

Reflectief vermogen en samenwerken
De conrector zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op. Hij/zij durft zich binnen de stichting en binnen de eigen school kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 13 conform de cao voor het voortgezet onderwijs.

Aanvullende informatie

Planning:

 • 29/30 maart: voorselectiegesprekken.
 • 7 april: eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie.
 • 11 april: tweede gespreksronde met de benoemingsadviescommissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 5178 2380 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 maart 2022 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website opdrachtgever https://amstelveencollege.nl,het nieuwe organogram kunt u HIER bekijken.

Locatie

Amstelveen
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter