Inloggen

Inloggen

27 Sep. 2022

Afdelingsleider havo-vwo 1,2 en 3 havo

Organisatieprofiel

Het Da Vinci College is een school voor havo en atheneum onderwijs en er wordt ook Technasium en tweetalig onderwijs aangeboden. Op het Da Vinci College zitten ca. 1300 leerlingen en werken zo’n 130 medewerkers. Naast het reguliere programma is er ook aandacht voor 4 talentgebieden: Bèta-science, kunst en Cultuur, Sport en Internationalisering. Om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we de school opgesplitst in een aantal kleinere teams met ieder een afdelingsleider. Het Da Vinci College is een interconfessionele school met daarbij passende waarden en normen.

Het Da Vinci College maakt deel uit van de Purmerendse Scholen Groep (PSG). De PSG is een ‘brede’ scholengroep. Alle onderwijssoorten zijn erin opgenomen: gymnasium, atheneum, havo, alle leerwegen van het vmbo (TL, gemengde leerweg, kader en basis) en het praktijkonderwijs. De PSG bestaat uit zes scholen.

Nieuwbouw
Het Da Vinci College heeft toestemming van de gemeente Purmerend voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw, passend bij het nieuwe curriculum met eigentijds en toekomstbestendig onderwijs. De verwachting is dat we per augustus 2025 de nieuwbouw kunnen betrekken. In de nieuwbouw gaan we samenwonen met de mavoschool binnen de PSG, Antonie Gaudi.

Onderwijsaanbod
Het DVC is een school met een persoonlijk en veilig leer- en werkklimaat, waarin leerlingen worden uitgedaagd zich intellectueel, sociaal en creatief te ontplooien. Het geven van goed onderwijs is de primaire taak en het leren van de leerling staat daarbij centraal. DVC is een school waar de leerling gezien wordt. Het DVC biedt uitdagend en toekomstgericht onderwijs aan. Op dit moment wordt er gewerkt aan een curriculum Adaptief onderwijs 2.0 waarbinnen talentontwikkeling, keuzemogelijkheden en projectmatig werken belangrijke pijlers zijn.

Adaptief onderwijs 2.0
Relatie centraal; je wordt gezien
Autonomie; je hebt iets te kiezen
Competent; je wordt uitgedaagd

Gepersonaliseerd leren
Elke leerling verdient zijn eigen maatwerktraject, dat kan op verschillende terreinen zijn. Denk aan extra zorg, extra uitdaging, aangepast rooster of lesmateriaal. Op het gebied van excellentie werken we samen met VOSTOK, de specialisten begaafdheid uit het basisonderwijs.

Ambitie
Het Da Vinci College beoogt naast het verder optimaliseren van de onderwijsopbrengsten ook het stimuleren van een werkklimaat waarin zowel leerlingen als personeelsleden werken aan hun eigen ontwikkeling. De keuzes voor de pedagogische – didactische concepten vormen de basis voor de ambitie om leerlingen te stimuleren in het samen leren en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Het is belangrijk om de komende periode de doelstellingen die in het schoolplan staan verwoord samen met de teams om te zetten naar concrete resultaten. De huidige onderwijsorganisatie moet door middel van onderwijskundig en coachend leiderschap begeleid worden naar een vorm van onderwijs die past bij de huidige samenleving.

Aansturing van de organisatie
Het team van het Da Vinci College telt zo’n 130 enthousiaste medewerkers. De schoolleiding bestaat uit een rector en vijf afdelingsleiders. Om de begeleiding en het welbevinden van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we de school opgesplitst in 4 kleinere afdelingen. Binnen deze afdelingen staat de afdelingsleider aan het hoofd en is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. De afdelingsleider is leidinggevende van het team docenten binnen de afdeling en is verantwoordelijk voor een directieportefeuille. De afdelingsleider wordt ondersteund door een leerling-coördinator voor leerlingzaken en -begeleiding.

Voor het Da Vinci College Purmerend zijn wij op zoek naar een:

AFDELINGSLEIDER HAVO-VWO 1,2 en 3 HAVO
(
0,8 tot 1,0 FTE, schaal 13, CAO VO)

Een toegankelijke en bevlogen leidinggevende die zijn/haar onderwijskundige kennis in wil zetten om samen met medewerkers de ingezette koers van de school verder uit te werken in concrete resultaten.

Functie omschrijving

Het Da Vinci College is op zoek naar een afdelingsleider die samen met de medewerkers de school verder door ontwikkelt naar de onderwijskundige ambities en uitdagingen van de komende jaren, met behoud van het positieve en veilige klimaat.

Enkele van deze ambities en uitdagingen:

 • het verder vormgeven van de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school;
 • deze ontwikkelingen omzetten in concrete resultaten;
 • de algehele onderwijskwaliteit verstevigen en borgen;
 • de concurrentiepositie van het DVC binnen de regio behouden en versterken;
 • naast het behouden van de huidige cultuur binnen de school, de professionele omgang versterken;

Functie eisen

De afdelingsleider

 • werkt en denkt op academisch niveau. NSO-opleiding is een pre;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs;
 • heeft een visie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs, bij voorkeur adaptief onderwijs, en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft affiniteit met de onderbouw havo-vwo;
 • heeft bij voorkeur ervaring met verandertrajecten;
 • is vaardig is in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren van onderwijskundig beleid, zoals een leven lang leren
 • werkt vanuit de professionele kracht van de medewerker;
 • heeft ervaring met of interesse in de portefeuille zorg.

Persoonskenmerken

 • is zichtbaar in de school en is benaderbaar;
 • is betrouwbaar, eerlijk en transparant;
 • weet wat er speelt in de school omdat hij/zij contact heeft met medewerkers, leerlingen en ouders;
 • is zowel pragmatisch als analytisch;
 • is inspirerend, enthousiasmerend en empathisch;
 • geeft ruimte, maar durft ook besluiten te nemen;
 • is emotioneel intelligent en kan goed reflecteren.

Competenties

Organisatie sensitiviteit
De afdelingsleider is loyaal naar de organisatie en betrokken en benaderbaar voor collega’s. Hij/zij borgt een sfeer van veiligheid en vertrouwen, heeft belangstelling in de mening van anderen en heeft respect voor de gevoelens van anderen zonder aan duidelijkheid en eerlijkheid in te boeten. Hij/zij stimuleert eigenaarschap en houdt rekening met de organisatiecultuur, heeft aandacht voor consequenties van beslissingen voor de gehele organisatie en stelt zich tolerant op ten opzichte van verschillen in zienswijzen en behoeften. Hij/zij zorgt voor eenheid en waakt voor een eilandencultuur.

Onderwijskundig leiderschap
Vanuit de gedegen basis die er al ligt maakt hij/zij gerichte keuzes voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mede op basis van zijn/haar actuele kennis van de landelijke ontwikkelingen gaat de afdelingsleider het gesprek over onderwijs aan met alle betrokkenen. Hij/zij weet door de werkwijze voldoende draagkracht te vinden voor de ontwikkelingen.

Empoweren
De afdelingsleider geeft medewerkers de vrijheid om initiatieven te tonen en biedt ruimte en mogelijkheden om taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. Hij/zij delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers en stelt medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op hun taakuitoefening.

Communicatieve vaardigheden
De afdelingsleider is duidelijk, doelgericht en helder in de communicatie op schrift en mondeling. Hij/zij is open, nieuwsgierig naar de ander en heeft een goede balans in de stijl van communiceren (zakelijk in combinatie met persoonlijk).

Sturen
Hij/zij geeft op een duidelijke manier richting aan het team, zet mensen en middelen zodanig in, dat doelen met succes worden bereikt. Hij/zij zorgt voor eenheid en richt zich op de interne verbinding waar nodig.

Probleemanalyse
De afdelingsleider deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk en trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Resultaatgericht
De afdelingsleider houdt het realiseren van doelen vast, spreekt medewerkers aan op gemaakte afspraken en kan eigenaarschap creëren. Hij/zij kan kansen en bedreigingen voor de organisatie onderscheiden en kan daarmee omgaan.
De afdelingsleider zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen, ook voor de lange termijn, worden behaald. Hij/zij bereikt resultaten, gaat data gedreven te werk en heeft een grote taakvolwassenheid.

Reflectief vermogen en samenwerken
De afdelingsleider zoekt vanuit een open en reflectieve houding de samenwerking op. Hij/zij durft zich binnen de eigen school kwetsbaar op te stellen en kan vanuit een open houding zorgen voor verbinding en verder bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie.

De PSG hecht groot belang aan de inbedding van de beroepsstandaard schoolleiders VO van SRVO in het professioneel handelen van de schoolleiders.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 FTE in schaal 13 conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

Aanvullende informatie

 • De voorselectiegesprekken staan gepland op 12 oktober 2022.
 • De eerste gespreksronde is gepland op 24 oktober 2022
 • De tweede gespreksronde is gepland op 27 oktober 2022.
 • Het betreft een aanstelling per 1 februari 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Steven Mijnsbergen, partner van De Roo, telefoon 06-22758922 of smijnsbergen@deroo.nl.

Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 11 oktober 2022 via de solliciteerknop op deze pagina. Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website van het Da Vinci College Purmerend: https://davinci.psg.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Locatie

Purmerend

Medewerkers

Steven Mijnsbergen