Inloggen

Inloggen

19 Sep. 2023

Afdelingsleider (alleen voor interne kandidaten)

Vooraf

Let op: deze vacature is alleen bedoeld voor interne kandidaten

Het Adelbert College vormt momenteel een schoolleiding in een nieuwe samenstelling. Hiervoor is de school opzoek naar een afdelingsleider. Wegens omstandigheden gaat het om een vervanging die naar verwachting loopt tot de zomervakantie. Het gaat om de havo-afdeling (3, 4 en 5 havo).

Op basis van een brede analyse is dit school- en functieprofiel tot stand gekomen.
In dit profiel komen de volgende onderdelen aan bod:

 • De organisatie;
 • De functie van afdelingsleider;
 • De arbeidsvoorwaarden;
 • De sollicitatieprocedure.

Organisatieprofiel

De school
Het Adelbert College is een katholieke schoolgemeenschap voor voortgezet onderwijs te Wassenaar waar een opleiding voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium kan worden gevolgd. De school heeft voornamelijk leerlingen uit Wassenaar, Voorschoten, Leiden en de gemeenten ten noorden van Wassenaar. Het Adelbert College is een vertrouwde, stabiele omgeving met een harmonieuze en ambitieuze sfeer. Het Adelbert College biedt een veilige en stimulerende leeromgeving die erop gericht is leerlingen goed te begeleiden. Het is een school waarin iedereen zich thuis kan voelen ongeacht zijn/haar ervaringen en afkomst. Een kwalitatief sterk en zeer betrokken docententeam verzorgt hoogwaardig onderwijs en behaalt goede resultaten. De school kijkt met een positieve blik naar de leerlingen, waarbij steeds de verbinding met elkaar en de maatschappij wordt gezocht. Deze missie is samen te vatten in de volgende kernwaarden:

Het Adelbert leidt kinderen op tot volwassenen die:

 • zich verbinden
 • verantwoordelijkheid voelen
 • vertrouwen hebben.

Structuur

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal gedaald en de school gekrompen. Daarnaast zijn de uitdagingen voor de school veranderd. Daarom is besloten tot een nieuwe organisatiestructuur. Deze structuur wordt momenteel ingevuld.

De school wordt in de nieuwe structuur geleid door een rector-bestuurder, twee conrectoren en vier afdelingsleiders. De algehele leiding van de school ligt bij de rector. De conrectoren sturen schoolbrede beleidsthema’s aan binnen de gebieden onderwijs en bedrijfsvoering. De afdelingsleiders zorgen voor operationele aansturing van docenten, vaksecties en een afdeling. Alle docenten zijn werkzaam in een van die afdelingen:

 • brugklas, havo 2 en vwo 2
 • vmbo-t 2, 3 en 4
 • havo 3, 4 en 5
 • vwo 3, 4, 5 en 6

Daarnaast zijn docenten onderdeel van een vaksectie. Het onderwijsondersteunend personeel vormt ook een team dat wordt aangestuurd door de conrector bedrijfsvoering. De afdelingsleiders hebben naast hun rol ook een lesgevende taak van 0,2 fte.

De thema’s
Voor de afdelingsleider ligt er een breed palet aan aandachtspunten waar hij/zij leiding aan zal geven. In willekeurige volgorde is de uitdaging voor de school samengevat als volgt:

 • Processen, beleid en leiderschap verdienen aandacht. Processen verdienen een betere uitwerking en meer aansturing, zodat ze in de praktijk ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
 • De school werkt momenteel aan het versterken van haar onderwijskundig profiel. Vanuit de missie, visie en kernwaarden dient steeds duidelijker te worden waar de school voor staat. Er zijn mooie initiatieven zoals een flex-rooster en talentklassen. Naast dat deze initiatieven moeten worden uitgebouwd, heeft de school nodig dat het onderwijs zich verder ontwikkelt en zo leerzamer en aantrekkelijker wordt.
 • De school kent een geschiedenis waarin de regie veel vanuit de leiding kwam en de leiding daarnaast veel initiatieven zelf nam. Om een goede onderwijskundige ontwikkeling op gang te brengen is nodig dat medewerkers meer ruimte krijgen en nemen om hieraan bij te dragen, met de kernwaarden als richtsnoer. De mate waarin top down wordt gestuurd dient te worden teruggebracht. In plaats daarvan moet leiding zich richten op het raken van medewerkers en deze daardoor in beweging te brengen.
 • De organisatiestructuur is nieuw en dient te worden uitgebouwd en stevig verankerd in processen van de school.

De afdelingsleider

De opdracht
 • Je geeft leiding aan een afdeling en een aantal vaksecties. Je geeft praktisch uitvoering aan personeelsbeleid en processen in de organisatie.
 • Je bent betrokken en zichtbaar bij alles wat speelt in de afdeling, zonder zaken over te nemen.
 • Met jouw team zorg je dat de ingezette onderwijskundige vernieuwingen verder worden uitgebouwd en nieuwe ontwikkelingen worden ingezet. Je bewaakt daarbij dat alle ontwikkelingen bijdragen aan de kernwaarden en de missie van de school.
 • Je bent met plezier en verve het boegbeeld van jouw afdeling en je zorgt voor de profilering van de school en een goede samenwerking met externe partijen, gericht op de ambities van de school en de afdeling.
 • Je denkt met de schoolleiding mee over de vorm en inhoud van het schoolbrede beleid en vertaalt dit met je afdeling in speerpunten die mede door jouw leiderschap daadwerkelijk worden gerealiseerd.
 • Je draagt bij aan het versterken van de professionele cultuur waarin ruimte centraal staat maar de kritische dialoog niet wordt geschuwd.
 • Je werkt mee om de nieuwe organisatiestructuur verder uit te bouwen.
 • Je hebt oog voor kwaliteit, bewaakt met je team de resultaten en werkt middels een planmatige aanpak aan kwaliteitsverbeteringen.

Functie-eisen

 • Je hebt een onderwijsbevoegdheid.
 • Je hebt een sterke intrinsieke motivatie om leiding te geven en beschikt over een groot lerend en reflectief vermogen.
 • Je hebt een aansprekende kindgerichte onderwijsvisie die aansluit bij de missie en kernwaarden en kan deze helder verwoorden. Je weet anderen vanuit die visie met je mee te nemen.
 • Je bent sociaal sensitief. Vanuit interesse in de ander tref je de juiste toon en weet je mensen te (ver)binden. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor leerlingen, ouders en collega’s.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid, stressbestendig en in staat tot loslaten. Waar nodig toon je daadkracht, ben je koersvast en spreek je collega’s aan indien nodig.
 • Je kunt leidinggeven aan onderwijskundige veranderingen en kunt daarin succesvol leiderschapsvaardigheden laten zien en collega’s met je meenemen.
 • Je bent in staat om te verbinden.
 • Leidinggevende ervaring is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een minimale aanstelling van 0,8 fte, waarvan 0,6 fte als afdelingsleider en 0,2 fte lesgeven. Een hogere aanstelling is mogelijk. De functie staat open voor docenten van het Adelbert College en wordt gedurende vervulling van de functie gehonoreerd in schaal LD. Na vervulling keert de docent terug in de oude rol van docent met bijbehorende inschaling. Benoemde kandidaten nemen deel aan een intensief scholingstraject en krijgen een coach voor persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Wanneer de vervangingsbasis vervalt en/of een nieuwe (reguliere) vacature voor afdelingsleider ontstaat, betekent dit nadrukkelijk niet dat dat de benoemde kandidaat automatisch aanspraak maakt op een structurele benoeming als afdelingsleider. De school kan er dan voor kiezen opnieuw een wervingsprocedure te starten waaraan ook externe kandidaten deelnemen.

De procedure

In beginsel staat de procedure alleen open voor interne kandidaten. We ontvangen je brief graag uiterlijk 1 december. We verzoeken je om de volgende data vast in de agenda vrij te houden in geval van verdere selectie:

Woensdag 6 december 9.00 – 13.00 uur online: Voorselectiegesprekken
Donderdag 14 december tussen 10.00 – 13.00 uur fysiek: Gesprekken Benoemings- Advies Commissie (BAC)

De BAC beslist na de eerste gespreksronde of een tweede ronde nog nodig is. De kandidaten krijgen na het gesprek een terugkoppeling waarin ze feedback krijgen en horen of ze verder gaan in de procedure of niet. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en vinden plaats buiten school. Naast de competenties van de kandidaat wordt ook gekeken naar de mate waarin de competenties een aanvulling zijn op het bestaande team van de schoolleiding.

Solliciteren

Je motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de solliciteer knop op deze pagina.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek Polter, partner van De Roo, telefoon 06 51 78 23 80.

Locatie

Wassenaar
Freek Polter

Medewerkers

Freek Polter